Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Återvinningsstation tas bort i Kiruna

Fredagen den 26 april förlorar hushållen i Kiruna möjligheten att lämna sina källsorterade förpackningar vid en av Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer.

Då tas återvinningsstationen vid f.d. ICA Signalen/Raketskolan bort. Detta på grund av byggnation i området.

FTI hänvisar istället alla som vill fortsätta att källsortera sina förpackningar samt tidningar till återvinningsstationen vid Lomboloskolan på Movägen.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina använda förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

– Vi hoppas att hushållen hittar de alternativa återvinningsstationerna vid Lomboloskolan på Movägen och att man där fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar till återvinning, säger Lars Hafvenström, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Lars Hafvenström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 070-677 70 22

lars.hafvenstrom@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.

Om FTI – Förpackningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

FTI – Förpackningsinsamlingen
Box 1176 (Svetsarvägen 10)
171 23 Solna
Sweden