Gå direkt till innehåll
Återvinningsstation tas bort i Ortviken

Pressmeddelande -

Återvinningsstation tas bort i Ortviken

Återvinningsstationen i Ortviken, Sundsvall, stängs 12 juni på grund av byggnation på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationerna på Tivolivägen i Haga, Norra vägen i Bydalen och Hagelvägen i Tunadal.

Pappersbruket i Ortviken ska byggas om vilket gör att återvinningsstationen inte längre får plats. Tyvärr finns i dagsläget ingen ersättningsplats för stationen, men FTI är positiva till nyetablering på en annan plats i Ortviken om det finns en lämplig markyta.

– Det är alltid tråkigt när en välfungerande återvinningsstation stängs då tillgängligheten försämras för alla engagerade återvinnare. Vi beklagar att invånarna i detta område nu får längre till återvinningen. Jag hoppas att alla återvinnare har möjlighet att använda någon av de andra stationerna i Sundsvall, sägerJenny Randborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Jenny Randborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 17

jenny.randborg@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Om FTI – Förpackningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

FTI – Förpackningsinsamlingen
Box 1176 (Svetsarvägen 10)
171 23 Solna
Sweden