Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Återvinningsstationer i Partille får nya, fräscha behållare

De gamla så kallade ”Göteborgs-stationerna” tas bort och ersätts med nya, fräscha behållare. Dessa är mer användarvänliga och bättre ur tillgänglighetssynpunkt. Även kapaciteten att ta emot källsorterat material kommer att öka. Informationsskyltarna kommer också att bytas ut.

- Vi är glada för ett gott samarbete med kommunen och att vi nu kan genomföra den förestående ombyggnaden. Vi hoppas på att det ska få snabb genomslagskraft på stationerna och mer nöjda kommuninvånare. Även för våra entreprenörer, som tömmer och städar stationerna, innebär bytet att vi lämnar ett krångligt system och istället får nya, fräscha behållare, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Utbytet är ett led i FTI:s nationella moderniseringsarbete av behållare på återvinnings-stationerna. Det gäller dem som i den inventering som gjordes 2011 bedömts i behov av byte. Utbytet kommer att underlätta invånarnas önskan att källsortera, liksom att öka FTI:s möjligheter att tillgodose producenternas vilja att materialåtervinna förpack-ningarna efter att deras kunder använt dem.

Från kommunens sida är man också mycket nöjd med ombyggnationen.

- Vi ser ser en tydlig förbättring både i stadsbild och i användarsynpunkt, säger Tommy Bertilsson, renhållningsansvarig vid Partille kommun.

Förutom närhet och tillgänglighet ska även de nya behållarna bidra till en bättre städning bland annat genom att de har bra förutsättningar att göra närmiljön renare, är lättare att hålla rent och att de också är säkra och snygga. Med en takt på två-tre stationer i veckan kommer bytet att ta ungefär en dag per station och det kan därför att vara svårt att lämna material under utbytestiden.

- Arbetet med utbytet kan skapa problem för den som vill källsortera. Vi vädjar till alla invånare om förståelse och att under tiden söka upp en alternativ återvinningsstation om den vanliga är stängd, avslutar Magnus Örnborg.

För ytterligare information:

Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 74
magnus.ornborg@ftiab.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ägs av materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur, som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag (avser endast Returkartong) som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar. FTI ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar från landets hushåll via omkring 5 800 återvinningsstationer. Knappt 10 000 företag betalar förpackningsavgifter till FTI via REPA och uppfyller därmed sitt lagstiftade producentansvar. Verksamheten är icke-vinstdrivande och finansieras av förpackningsavgifter och värdet på insamlat material. FTI representerar Sverige i Pro Europe, den europeiska organisationen för förpackningsåtervinningsföretag.

Relaterat material