Pressmeddelande -

Allt fler återvinner - men en fjärdedel av allt material sorteras fel

Vi återvinner mer än någonsin i Sverige och under förra året slog vi rekord i mängden förpackningar som lämnades in till återvinning. Men att sortera rätt är inte alltid helt lätt - av allt som lämnas in till återvinning sorteras nästan en fjärdedel fel. Bland annat hamnar chipspåsar, batterier och mjölkpaket ofta i fel återvinningskärl. Det visar ny statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Nästan en fjärdedel av det material som lämnas på återvinningsstationerna sorteras fel, enligt ny statistik från FTI. 35 procent av det som hamnar i metallåtervinningen hör inte hemma där och för pappersförpackningar är motsvarande siffra 17 procent och för plastförpackningar 28 procent. Stora mängder chipspåsar, äggförpackningar och bärkassar sorteras fel varje år. Batterier och presentsnören ställer också till stora problem när de felaktigt sorteras som förpackningar.

- I Sverige är vi generellt sett bra på att återvinna, men våra plockanalyser visar att vi kan bli ännu bättre och att det saknas en del kunskap om hur man ska sortera sina förbrukade förpackningar. Vi jobbar därför aktivt med att sprida information om hur du som privatperson ska sortera så att rätt förpackning hamnar i rätt kärl, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

  Det som sorteras fel är dels förpackningar som hamnar i fel återvinningskärl och dels avfall som inte är förpackningar. Exempel på det är leksaker, elektronik, stekpannor och munskydd, som hör hemma på en återvinningscentral eller i hushållssoporna. Anledningen till att mycket hamnar fel är ofta att den som sorterar tror att man har gjort rätt eller att man har råkat sortera fel utan att märka det.

  - För att komma runt problemet behöver det vara enkelt att förstå hur man sorterar rätt. Det står ofta angivet på förpackningen hur den ska sorteras och på vår webbplats ftiab.se finns även en sorteringsguide där du enkelt kan söka fram hur en förpackning ska sorteras, eller ta reda på om något räknas som en förpackning eller inte. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt, för varje förpackning gör skillnad, säger Veronica Foberg Gustafsson, FTI.

  Sammanställning av rätt- och felsorterat material

  Andel förpackningar

  Andel övrigt material av aktuellt materialslag

  Andel avfall

  Plastförpackningar

  71,7 %

  12 %

  16,3 %

  Pappersförpackningar

  82,5 %

  12,5 %

  5,0 %

  Metallförpackningar

  64,7 %

  21,6 %

  13,7 %

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, veronica.foberg.gustafsson@ftiab.se, 070-212 16 44

  Om undersökningen
  Siffrorna ovan är baserade på plockanalyser för material insamlat under 2020. FTI genomför och publicerar årligen plockanalyser för tre materialslag: plastförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar. Analyserna baseras på FTI:s största insamlingsströmmar; återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, och görs på nationell nivå. I det här resultatet är siffrorna sammanslagna och kan därför skilja sig mot enskilda analyser gjorda i till exempel kommuner. Syftet med analysen är att få en bild av vad som sorteras fel för att kunna bidra till att öka kvaliteten på det insamlade materialet.

  Plockanalyserna är publicerade på FTI:s webbplats: https://ftiab.se/materialkvalitet

  Ämnen

  • Naturresurser

  Kategorier

  • fti, förpacknings- och tidningsinsamlingen
  • förpacknings- och tidningsinsamlingen
  • återvinning i hemmet
  • fti
  • statistik
  • återvinning
  • återvinningsstation

  Om Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
  Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs av fyra materialbolag; Metallkretsen, Svensk Plaståtervinning, Returkartong och Svensk Glasåtervinning, som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar.