Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bättre återvinning i Sigtuna kommun

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, tecknar nytt avtal för bättre återvinning i Sigtuna kommun där varje invånare lämnade 64,43 kilo förpackningar och tidningar till återvinning under 2011 – nästan ett halvt kilo mer än 2010.

FTI, som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar i Sverige har tecknat ett nytt samverkansavtal med Sigtuna kommun. Syftet är att förbättra förutsättningar för en ännu bättre samordning av producenternas ansvar för insamling och kommunens renhållningsskyldighet. Avtalet ger bättre förutsättningar för både FTI och Sigtuna kommun att lösa olika frågor som kan uppkomma kring insamlingssystemet. FTI förstärker också för invånare i kommunen att snabbt och smidigt kan lämna synpunkter.

Utöver själva regleringen av olika sakfrågor för bättre återvinningsstationer innehåller samverkansavtalet även bestämmelser om samråd mellan kommunen och FTI. Detta för att stärka samverkan och arbetet med en ständig utvärdering, utveckling och förbättring av systemet för Sigtuna kommuns invånare.

 – Ett av våra mål i miljöarbetet är att göra det så lätt som möjligt för invånarna i Sigtuna kommun att återvinna och vara miljömedvetna, det ska vara lätt att göra rätt. Men det är minst lika viktigt att det är rent och snyggt runt våra återvinningsstationer. Därför är vi glada att FTI är så säkra på att de kommer att ha rent och snyggt runt återvinningsstationerna att de är beredda att betala vite om de inte uppfyller avtalet, säger Gunilla Lundqvist (MP), kommunalråd i Sigtuna kommun

FTI har redan satt igång ett ambitiöst program för att göra stationerna trevligare och därmed öka insamlingen. Parterna är bland annat överens om att göra en översyn av stationerna gällande skyltar, dekaler och klotter såväl som informationen i stort.

Insamlingen i Sigtuna kommun är närmare 12 kilo lägre än riksgenomsnittet och det måste vi göra något åt. Med avtalet tar vi ett stort steg mot att förbättra samarbetet om det viktiga samhällsuppdrag vi har. Jag ser stora möjlig­heter till höjd kvalitet genom att tillsammans med kommunen uppnå visionen att även vårt insamlingssystem ska vara utformat på ett funktionellt, rationellt och pedagogiskt sätt, säger Mia Steinbach, regionchef vid FTI.

I dag finns 15 återvinningsstationer i Sigtuna kommun. Då det ibland kan förekomma problem med containers som behöver tömmas, med nedskräpning och så vidare är det viktigt att FTI snabbt får den informationen. Det går att skicka e-post till sigtuna@ftiab.se eller ringa det kostnadsfria telefonnumret 0200-88 03 11 (telefontid mån-fre 08:00-20:00, lör-sön 10:00-16:00). Där kan intresserade även få svar på frågor om FTI:s återvinning.

För ytterligare information

Mia Steinbach, regionchef vid FTI. Tfn: 070-239 77 03 E-post: mia.steinbach@ftiab.se

Gunilla Lundqvist (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimatfrågor, tfn: 070-420 05 20

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ägs av materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur, som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag (avser endast Returkartong) som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar. FTI ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar från landets hushåll via omkring 5 800 återvinningsstationer. Knappt 10 000 företag betalar förpackningsavgifter till FTI via REPA och uppfyller därmed sitt lagstiftade producentansvar. Verksamheten är icke-vinstdrivande och finansieras av förpackningsavgifter och värdet på insamlat material. FTI representerar Sverige i Pro Europe, den europeiska organisationen för förpackningsåtervinningsföretag.

Relaterat material