Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Borttagning av återvinningsstation i Sköldinge

Återvinningsstationen i Sköldinge kommer att på markägarens begäran tas bort senast 16 juni. I dag finns ingen ersättningsplats i Sköldinge, men arbetet med att hitta en plats pågår. Närmaste återvinningsstation till dess är Magasinsgatan i Valla.

– Det är inte med glädje vi stänger återvinningsstationen. Vår förhoppning är att de boende i området uppsöker den alternativa platsen och att stängningen inte får en negativ inverkan på deras källsortering, säger Magnus Sandström vid FTI.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral.

 För ytterligare information:

 Magnus Sandström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 73, mobil 070- 625 14 40

magnus. sandstrom@ftiab.se

 För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Ämnen

Regioner


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ägs av materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur, som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag (avser endast Returkartong) som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar. FTI ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar från landets hushåll via omkring 5 800 återvinningsstationer. Knappt 10 000 företag betalar förpackningsavgifter till FTI via REPA och uppfyller därmed sitt lagstiftade producentansvar. Verksamheten är icke-vinstdrivande och finansieras av förpackningsavgifter och värdet på insamlat material. FTI representerar Sverige i Pro Europe, den europeiska organisationen för förpackningsåtervinningsföretag.

Relaterat material

Om FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Box 1176 (Svetsarvägen 10)
171 23 Solna
Sweden