Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler möjligheter till återvinning i Kalv, Svenljunga kommun

Från och med fredagen den 29 mars har invånarna i Kalv, Svenljunga kommun, fått fler möjligheter till återvinning av sina använda förpackningar. Detta då Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) utökat återvinningsstationen i till fullsortering och nya behållare för sortering av plast- och metallförpackningar har satts ut.

– Nu hoppas vi att invånarna i Kalv ska börja använda sin station till fullo och återvinna sina använda förpackningar och tidningar, säger Magnus Örnborg, regionchef vid FTI.

Under 2012 samlade de boende i Svenljunga kommun per person in 28.81 kg glasförpackningar, 14.39 kg pappersförpackningar, 2.33 kg metallförpackningar, 5.58 kg plastförpackningar och 41.77 kg tidningar.

– Statistiken visar att vi i kommunen ligger över genomsnittet i landet och det är vi stolta över. Med nya behållare i Kalv ska vi kunna samla in ytterligare plast- och metallförpackningar, säger Sirkka-Liisa Kakkinen, kommunens handläggare vid Vatten- och avfallsfrågor.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 74

magnus.ornborg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.

Om FTI – Förpackningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

FTI – Förpackningsinsamlingen
Box 1176 (Svetsarvägen 10)
171 23 Solna
Sweden