Skip to main content

FTI:s plastguide gör det lätt att återvinna

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2019 13:55 CEST

Vi får just nu många frågor till oss kring vilka plastförpackningar som ska lämnas till återvinning och vilka som ska kastas i hushållsavfallet eller hanteras på annat sätt. Vårt svar är kort och enkelt - ALLA PLASTFÖRPACKNINGAR ska lämnas till återvinning.

Allt återvinns inte till nya plastprodukter idag, men tillsammans med producenter och sorteringsanläggningar driver vi utvecklingen för att se till att fler förpackningar ska kunna materialåtervinnas i framtiden.

- Om vi ska öka återvinningsgraden måste vi få in fler plastförpackningar i vårt insamlingssystem. För konsumenten ska det vara enkelt, alla plastförpackningar ska lämnas till återvinning. Sedan är det vårt ansvar att se till att de återvinns i så hög grad som möjligt, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI. 

Vi på FTI har tagit flera initiativ för att tillverkare, producenter, inköpare och upphandlare ska göra rätt val, dvs val som gör att de förpackningar som sätts på marknaden ska kunna materialåtervinnas i högre grad. Vi utbildar och har tagit fram återvinningsmanualer riktade mot företag och förpackningsutvecklare där effekten av val i designprocessen motiveras och förklaras.

Vi och Svensk Plaståtervinning, en av våra
ägare, som driver Europas mest moderna sorteringsanläggning för plast följer
ständigt den tekniska utvecklingen inom sorterings- och
återvinningsprocesserna. Vår förhoppning är att i framtiden kunna
materialåtervinna flera typer av förpackningar och då behöver vi ha in dessa
för att se vilka utmaningar som finns med olika förpackningar och den teknik
som finns.


För mer information, kontakta:
Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef

Tfn: 070-212 16 44

veronica.foberg.gustafsson@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se