Gå direkt till innehåll
Gemensamt projekt för snyggare och tryggare återvinning

Pressmeddelande -

Gemensamt projekt för snyggare och tryggare återvinning

Den 14 december och en dryg månad framåt kommer städinsatserna på återvinningsstationerna i Upplands Väsby att utökas. De extra insatserna är en del av ett gemensamt projekt mellan Upplands Väsby kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Förhoppningen är att få bukt med dumpning och nedskräpning på kommunens återvinningsstationer.

- Problemen med dumpning och nedskräpning är egentligen inte unikt för Upplands Väsby. Vi ser samma problem även i andra kommuner och vi jobbar med flera olika insatser för att få till förändring. Det vi gör här och nu är att vi under en period satsar på extra städning. Från den 14 december och fram till 24 januari kommer vi att städa betydligt mer än tidigare. Vi utökar städningen på alla stationer, och på vissa kommer städning att ske dagligen. Vi hoppas att rena och snygga stationer ska leda till att färre dumpar och skräpar ner, säger Annika Ahlberg, regionchef på FTI.

Många åtgärder för maxad effekt
Städinsatserna kompletteras med ett flertal andra åtgärder, man ser bland annat över möblering och skyltning på stationerna och kommunen gör också riktade kommunikationsinsatser tillsammans med fastighetsägare. Celeste Hoffman som är chef för Kretsloppsenheten i kommunen berättar:

- Dumpning och nedskräpning är inget nytt problem och det är inte heller något som man löser snabbt och enkelt, men det är en prioriterad fråga för oss. Genom att vara flera som jobbar tillsammans kan vi genomföra många åtgärder samtidigt och förhoppningsvis direkt se effekter i form av mindre dumpning och mindre nedskräpning på stationerna.

Insatser när det behövs som mest
Tajmingen med ökade städinsatser är vald med omsorg. Under julhelgerna ökar traditionellt sett trycket på landets återvinningsstationer när många ska återvinna Black Friday och julklappsrester.

- Vi står inför en intensiv period. Under julhelgerna är det vanligtvis enorma mängder förpackningar i omlopp. Vi har planerat med utökade tömningsscheman under perioden, men det kan finnas stationer där det trots allt blir fullt vid tillfällen. Jag vill därför uppmana återvinnare att platta och vika ihop förpackningar innan de lämnas i behållarna, det gör stor skillnad. Vi är också tacksamma om man undviker att ställa saker utanför behållarna, även material sorterat i kassar blir ett bekymmer vid tömning och städning och vi ser också att det snabbt byggs på när någon börjat, avslutar Annika Ahlberg.

För mer information:
Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 01
annika.ahlberg@ftiab.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Om FTI – Förpackningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

FTI – Förpackningsinsamlingen
Box 1176 (Svetsarvägen 10)
171 23 Solna
Sweden