Skip to main content

Glanshammar får tillbaka återvinningsstation

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2019 08:15 CEST

Den 11 juni ställs en ny återvinningsstation ut på Kemivägen i Glanshammar. Stationen är placerad utanför återvinningscentralen och är resultatet av ett gott samarbete mellan Örebro kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationen i Glanshammar togs bort i maj 2015 på markägarens begäran och sedan dess har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen arbetat tillsammans med Örebro Kommun för att hitta yta för en ny station.

– Vi är väldigt glada att nu äntligen lyckats få tillbaka en återvinningsstation för boende i Glanshammar. Det har varit en lång process, men nu är vi i hamn, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

– Med den här nya stationen på plats hoppas jag att vi kan underlätta för invånarna i Glanshammar att på ett enklare sätt återvinna sina förpackningar och tidningar, säger Ulla Krohn, FTI.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 04

ulla.krohn@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se