Skip to main content

Malmö får ytterligare en återvinningsstation samtidigt som en tas bort

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2019 08:37 CET

Den 15 november ställs en ny återvinningsstation ut på parkeringsplatsen vid Ribersborgsstigen, Malmö. Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Malmö kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Samma dag tas återvinningsstationen på Dammtorpsvägen bort.

Placeringen av den nya stationen på Ribersborgsstigen kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar.

– Det är roligt att få ställa ut nya stationer, och i ett område som detta med mycket nybyggnation ser vi ett tydligt behov, säger Jenny Randborg, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationen på Dammtorpsvägen tas bort på grund av omfattande nedskräpning.

– Vi har tillsammans med kommunen försökt komma tillrätta med sopdumpningen på återvinningsstationen, men våra åtgärder har inte gett önskat resultat och vi är därför överens om att ta bort stationen. Det är tråkigt att det finns de som missköter sig så grovt att vi är tvungen att minska servicen för alla andra, säger Jenny Randborg, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket bidrar till att vi sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Jenny Randborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 17

jenny.randborg@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Bifogade filer

PDF-dokument