Gå direkt till innehåll
Mycket felaktigt material bland förpackningar för återvinning

Pressmeddelande -

Mycket felaktigt material bland förpackningar för återvinning

Det lämnas annat än bara förpackningar i de återvinningsbehållare som finns på FTI:s återvinningsstationer runt omkring i Sörmland. Bland det som borde vara uteslutande metallförpackningar förekommer såväl hushållsavfall som elektronik, kläder och tidningar visar bilder som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tagit när det insamlade materialet hämtats upp för vidare transport inom återvinningskedjan.

-Vi har under en längre period noterat att det är relativt låg materialkvalitet när det gäller exempelvis metallförpackningar. Att det lämnas så mycket saker som inte är metallförpackningar på våra återvinningsstationer får konsekvenser för hela återvinningskedjan, och i värsta fall kan vi inte låta material gå vidare till återvinning utan behöver hantera det på annat sätt, kommenterar Agneta Fladerer, ansvarig för materialkvalitet på FTI.

Batterier kan orsaka bränder

En sak som är särskilt problematiskt och som allt oftare tycks hamna i återvinningsbehållare är batterier. Under de senaste nio månaderna har det brunnit åtta gånger i olika behållare eller i samband med tömning av behållare på återvinningsstationer i Sörmland. Bränderna innebär risker för de som hanterar materialet och brinner det på plats på en återvinningsstation kan även allmänheten komma till skada.

-Problematiken med att felaktigt material lämnas i återvinningsbehållare är inte unikt för Sörmland, men eftersom vi noterat en låg kvalitet på insamlat material i kombination med flertalet bränder vill vi göra allmänheten uppmärksamma på problematiken, säger Kerstin Wärn, regionchef på FTI.

Hon tillägger:

-Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt. På vår webbplats ftiab.se har vi en sorteringsguide där du enkelt kan söka fram hur en förpackning ska sorteras, eller om du är osäker på om något är en förpackning eller inte. Återvinningsstationerna är bara till för hushållens förpackningar och tidningar, ingenting annat.

Tre exempel på saker som inte ska lämnas på återvinningsstationen

-Plastleksaker (ska lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral)

-Elektronik, till exempel eltandborste, stavmixer eller batterier för el-cyklar (ska lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral.)

-Andra saker som inte är förpackningar, till exempel stekpanna eller grillgaller (ska lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral


För mer information:
Kerstin Wärn, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 17
kerstin.warn@ftiab.seFakta
: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fyra materialbolagen Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Svenska Metallkretsen och Svensk Glasåtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Om FTI – Förpackningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

FTI – Förpackningsinsamlingen
Box 1176 (Svetsarvägen 10)
171 23 Solna
Sweden