Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu källsorterar vi lika mycket förpackningar som tidningar

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, har Sveriges producenters uppdrag att samla in och återvinna förpackningar och tidningar. Uppdraget omfattar också att redovisa statistiken över resultatet till Naturvårdsverket. Nu är statistiken för 2011, för riket såväl som för var och en av våra 290 kommuner presenterad på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/statistik. Insamlingen av alla typer av förpackningar ökar utom för förpackningar i metall, som är oförändrat. Inlämningen av glasflaskor, – burkar och förpackningar av plast ökar med cirka ett halvt kilo vardera per invånare och år jämfört med 2010. Insamlingen av förpackningar av papper ökar med 0,33 kilo.

Vi gläds åt att se en ökad insamling av de förpackningar som hushållen använt. Det är målet för oss på FTI, för att kunna vara garanten för återvinning till nytt material i enlighet med avfallshierarkin. Producenternas ansvar för hela kretsloppet när det gäller förpackningar och tidningar är både en möjlighet och en förutsättning. Detta helhetsansvar ger möjlighet till innovation och vi jobbar idag med att utveckla systemet, med att öka information och kunskap om hur de enskilda förpackningarna ska återvinnas och med att utveckla nya produktidéer baserat på det insamlade material, säger Kent Carlsson, vd på FTI.

Insamlingen av tidningspapper sker via återvinningsstationer och den fastighetsnära insamling som sköts av FTI och Pressretur AB. Under 2011 uppgår också denna till knappa 38 kilo per invånare, en minskning med dryga 4 kilo. Trenden att vi läser allt färre papperstidningar till förmån för nättidningar visar sig även i insamlingsnivåerna för returpapper. Mängden insamlade tidningar i insamlingssystemet är tio procent lägre än 2010. Preliminära uppgifter från pappers­industrin visar på en nedgång av utleveranserna av nytt papper om fyra procent. Insamlingen minskar alltså mer än konsumtionen av sådant papper som omfattas av lagstiftningen.

Förklaringen är, förutom ökad läsande av nättidningar, att avfallsbolag och kommunala förvalt­ningar i vissa kommuner i Skåne, Blekinge och Västmanland, i strid med lagstiftarens intentioner enligt Pressreturs mening, valt att inrätta egna insamlingssystem där tidningarna sedan säljs till utlandet istället för att gynna svensk sysselsättning och pappersproduktion.    

– Berörda kommuners agerande är föremål för prövning i Miljööverdomstolen och utreds också inom ramen för den Avfallsutredning som regeringen beslutade om förra sommaren, säger Göran Nilsson, vd för Pressretur som också är delägare i FTI.

Sammantaget hade samtliga kommuner i Skåne, Blekinge och Västmanland år 2010 i snitt 45 kilo insamlade tidningar per invånare. I statistiken för 2011 redovisas för samma kommuner en insamling på 32 kilo insamlade tidningar per invånare.

För ytterligare information:

Annica Dahlberg, Informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 0705-86 44 20
annica.dahlberg@ftiab.se

Ämnen

Taggar


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ägs av materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur, som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag (avser endast Returkartong) som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar. FTI ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar från landets hushåll via omkring 5 800 återvinningsstationer. Knappt 10 000 företag betalar förpackningsavgifter till FTI via REPA och uppfyller därmed sitt lagstiftade producentansvar. Verksamheten är icke-vinstdrivande och finansieras av förpackningsavgifter och värdet på insamlat material. FTI representerar Sverige i Pro Europe, den europeiska organisationen för förpackningsåtervinningsföretag.

Relaterat material