Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny återvinningsstation i Haninge

Under vecka 43 (22-28 oktober) ger Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) de boende i Brandbergen och Haninge nya möjligheter till källsortering av förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Ett gott samarbete med kommunen och HSB Bostadsrättsförening Väduren har lett fram till att FTI fått bygglov för att uppföra den nya återvinningsstationen.

Den är belägen Stenbockens gata, vändplan med adress Stenbockens gata 118 i Haninge.

Dessutom har FTI kommit överens med HSB Brf Väduren om att ta över ansvaret för tre fastighetsnära stationer och göra om dessa till återvinningsstationer som är tillgängliga för alla boende i närheten. De finns placerade vid Vädurens gata 201, Fiskarnas gata 154 och Vattumannens gata 124.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

– Vi är glada att kunna erbjuda invånarna i Brandbergen och Haninge denna nya möjlighet och hoppas att hushållen kommer att hitta till och använda de nya återvinningsstationerna. Vårt mål är att alla ska veta att man bidrar till miljön på ett mycket konkret sätt genom att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Magnus Sandström.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral där man även kan lämna källsorterade förpackningar.

För ytterligare information:

 Magnus Sandström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 73, mobil 070-625 14 40
magnus.sandstrom@ftiab.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.

Om FTI – Förpackningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

FTI – Förpackningsinsamlingen
Box 1176 (Svetsarvägen 10)
171 23 Solna
Sweden