Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny vd för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Den 1 september tillträder Helena Nylén som vd för FTI. Helena arbetar för närvarande som varuförsörjningsdirektör på Spendrups.

FTI har sedan 25 år tillbaka näringslivets uppdrag att samla in förpackningar och tidningar för att de ska återvinnas i så hög grad som möjligt. Intresset för återvinning och hållbarhet växer kraftigt. Mängden insamlade förpackningar ökar ständigt och slår nya rekord för varje år. Sverige står inför stora samhällsutmaningar där återvinningen och FTI:s arbete kommer att spela en allt viktigare roll.

- Vi har sökt en person med gedigen ledarerfarenhet, genuint hållbarhetsfokus och med vana från ledning av stora och komplexa verksamheter. Helena är precis den ledare vi letat efter och jag är väldigt glad att vi nu landat den här rekryteringen, säger Lars Påhlson, tf vd och styrelseordförande för FTI.

För att skapa cirkulära materialflöden krävs stora insatser och att många jobbar tillsammans. FTI:s arbete för att öka insamling och återvinningsbarhet är en viktig del kedjan för att skapa ett mer hållbart samhälle. Verksamheten utgår från producentansvaret för förpackningar och tidningar. De ca 9000 producenter som är anslutna till FTI, får bland annat stöd i arbetet med design för återvinningsbarhet, rapportering och redovisning för att de ska kunna ta sitt producentansvar fullt ut.

- Jag är glad och stolt över förtroendet att få leda FTI framöver. Det är lite av ett drömjobb att få vara mitt i det hållbarhetsarbete som pågår för fullt i samhället. FTI:s roll i att öka återvinningsgraden av plast-, glas-, metall- och pappersförpackningar är otroligt viktig för att minska Sveriges miljöpåverkan. Jag ska bidra med allt jag kan till FTI för att vi tillsammans ska ge bästa möjliga värde i det arbetet för våra ägare, producenter och konsumenter, säger Helena Nylén.

Helena Nylén ersätter Lars Påhlson, som haft rollen som tf vd sedan förra hösten. 

Ämnen

Kategorier


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fyra materialbolagen Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Svenska Metallkretsen och Svensk Glasåtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Om FTI – Förpackningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

FTI – Förpackningsinsamlingen
Box 1176 (Svetsarvägen 10)
171 23 Solna
Sweden