Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya förutsättningar för ännu bättre återvinning i Tranemo

82,45 kilo förpackningar och tidningar per person lämnade alla invånare i Tranemo till återvinning under 2011. Det är en ökning med över 4 kilo gentemot året dessförinnan.

Mycket ska bli mer och därför har Tranemo kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, tecknat ett samverkansavtal med syfte att på ett konstruktivt sätt skapa goda förutsättningar för en ännu bättre samordning av producenternas ansvar med den kommunala renhållningsskyldigheten. Avtalet ger bättre förutsättningar att lösa olika frågor som kan uppkomma kring insamlingssystemet. Det drivs av FTI på uppdrag av företag enligt den så kallade producentansvarsförordningen.

Utöver själva regleringen av olika sakfrågor för bättre återvinningsstationer innehåller samverkansavtalet även bestämmelser om samråd för hur kommunen och FTI till­sammans ska arbeta med en ständig utvärdering, utveckling och förbättring av systemet.

Vår vision är att skapa ett bärkraftigt och hållbart samhälle, som präglas av att vi inte ärvt det av våra föräldrar utan lånar det av våra barnbarn, säger Annette Nilsson, avfallsingenjör i Tranemo kommun. Ett miljöriktigt tänkande och handlande ska stimuleras och uppmuntras och därför vill vi genom avtalet bättre möta våra medborgares ambition att återvinna förpackningar och tidningar, avslutar hon.

För att öka insamlingen är det viktigt att göra stationerna trevligare. Som ett exempel är parterna bland annat överens om att FTI är i kommunen och städar två gånger i veckan. En översyn av stationerna ska även göras gällande skyltar, dekaler och klotter.

Vi och kommunen vill ha hela, rena och snygga återvinningsstationer. Med avtalet tar vi ett stort steg mot att förbättra samarbetet om det viktiga samhällsuppdrag vi har. Jag ser stora möjlig­heter till höjd kvalitet genom att tillsammans med kommunen kunna fokusera på utveck­lingsfrågor och förbättringar för alla invånare i Tranemo, säger Magnus Örnborg, regionchef vid FTI.

Återvinningsstationer finns i dag på elva platser i kommunen och ibland förekommer det problem med containers som behöver tömmas, med nedskräpning och så vidare. För att komma till rätta med dessa problem är det viktigt att FTI snabbt får den informationen. Mejla eller ring på det kostnadsfria telefonnumret 0200-88 03 11 (öppet vardagar klockan 08:00-20:00 samt lördagar och söndagar klockan 10:00-16:00). Mejl till FTI ställs till tranemo@ftiab.se.

För ytterligare information:

Magnus Örnborg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Tel: 08-566 144 74  
E-post: magnus.ornborg@ftiab.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ägs av materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur, som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag (avser endast Returkartong) som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar. FTI ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar från landets hushåll via omkring 5 800 återvinningsstationer. Knappt 10 000 företag betalar förpackningsavgifter till FTI via REPA och uppfyller därmed sitt lagstiftade producentansvar. Verksamheten är icke-vinstdrivande och finansieras av förpackningsavgifter och värdet på insamlat material. FTI representerar Sverige i Pro Europe, den europeiska organisationen för förpackningsåtervinningsföretag.

Relaterat material