Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sverige femma i återvinning i Europa

EU-kommissionen vill bidra till en förbättrad avfallshantering bland medlemsländerna. Nyligen presenterades resultatet av en undersökning, baserad på en bedömning av ländernas inriktning och utförda arbete. Sverige placerade sig i det främsta ledet.

Av resultatet, som publicerades i början av juli, framgår att Sverige, av de deltagande 27 medlemsstaterna, hamnar på femte plats. Endast Österrike, Nederländerna, Danmark och Tyskland ansågs bättre på att hantera och återvinna sina förpackningar, tidningar och övrigt avfall.

Sverige hamnar därmed på en högre placering än länder som Storbritannien och Schweiz som ibland nämns i debatten som bra återvinningsländer.

Det är naturligtvis glädjande att vi i Sverige når en så hög placering, säger Kent Carlsson, vd vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Vi arbetar varje dag, året runt för att motsvara regeringens krav på ett fungerande producentansvar. Fortfarande återstår en del att göra, men av den här undersökningen ser vi, i ett europeiskt perspektiv, att Sverige är på rätt väg, avslutar Kent.

De tio högst placerade medlemsländerna i listan placerar sig poängmässigt över genomsnittet när det gäller majoriteten av nyckelfaktorer som är viktiga för en god avfallshantering – särskilt avseende avfallshantering, status och utveckling av återvinning av kommunalt avfall, förekomsten av restriktioner, förbud och avgifter för deponering av kommunalt avfall.

Dessa länder erbjuder dessutom ett komplett insamlingssystem, har tillräcklig kapacitet för behandling av det källsorterade materialet och uppfyller målen för biologiskt nedbrytbart avfall som går till deponier.

Ett gemensamt problem som alla medlemsstaterna har, med en ständigt ökande mängd avfall, beror på en oupphörligt växande konsumtion. Dessutom saknar en del medlemsstater politiskt beslutade lagar eller förordningar, som vi har i Sverige, för hur avfallshanteringen ska utföras.

Till grund för utvärderingen av den svenska insatsen har utredarna använt Naturvårdsverkets Remissutgåva 2011-09-12 – ”Från avfallshantering till resurshushållning”.

För ytterligare information:

Annica Dahlberg, informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 20, mobil 070- 586 44 20
annica.dahlberg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Ämnen

Kategorier


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.

Om FTI – Förpackningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

FTI – Förpackningsinsamlingen
Box 1176 (Svetsarvägen 10)
171 23 Solna
Sweden