Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Uppdaterat pressmeddelande: FTI välkomnar Patent- och marknadsöverdomstolens beslut

Den 28 februari 2020 meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen att den ger FTI rätt i målet mot Konkurrensverket. Domstolen konstaterade att det inte är omöjligt eller orimligt svårt för en konkurrent att etablera ett parallellt insamlingssystem och att FTI därmed hade rätt att säga upp ett avtal med TMR om tillgång till FTI:s insamlingssystem. Konkurrensverkets beslut mot FTI upphävs därför av domstolen. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut går inte att överklaga.

- Vi har tagit emot beslutet med lättnad. Det har varit en principiellt viktig fråga för FTI att få prövad och vi har lagt ner mycket tid på att komma till botten med frågan. Beslutet innebär att avtalad uppsägningstid redan har löpt ut per i dag i och med att Patent- och marknadsöverdomstolen klargjort att vi inte haft någon skyldighet att återkalla vår uppsägning,säger Håkan Ohlsson, VD på FTI.

FTI har byggt upp insamlingssystemet som delvis består av ca 5000 återvinningsstationer i hela Sverige. Det är även FTI som ansvarar för att återvinningsstationerna töms, städas och underhålls.

---

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anette Löhnn, marknadschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, anette.löhnn@ftiab.se, 08-566 144 37

Ämnen

Kategorier


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Om FTI – Förpackningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

FTI – Förpackningsinsamlingen
Box 1176 (Svetsarvägen 10)
171 23 Solna
Sweden