Gå direkt till innehåll
Upprustning av återvinningen i Danderyd

Pressmeddelande -

Upprustning av återvinningen i Danderyd

Förpacknings och Tidningsinsamlingens (FTI) kommer under nästa vecka byta ut flera av behållarna på alla återvinningsstationer i Danderyd. De nya behållarna är av samma typ som dem som finns i Stockholms city, vilket innebär att de tar mindre plats och förhoppningsvis gör det enklare att etablera fler återvinningsstationer i kommunen. Danderydsborna samlar årligen in 9,97 kg pappersförpackning, 0,62 kg metallförpackningar och 2,8 kg plastförpackningar per person. Det kan bli bättre.

Därför är det i första hand behållare för förpackningar av papper, plast och metall som kommer bytas ut.

– Vi hoppas att detta ska uppmuntra hushållen att i ökad grad källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

FTI kommer också självklart noggrant följa tömningsfrekvenser och fyllnadsgrader såväl under som efter bytet så att störningar, överfyllnad och nedskräpning undviks.

– Under själva arbetet med att byta behållare kan det hända att Danderydsborna tillfälligt får problem med att lämna sina förpackningar och tidningar men denna störning bedöms som marginell, säger
Annica Ahlberg.

I samband med bytet kommer FTI att se över skyltning och dekaler på behållarna.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt .

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01, Mobil 076-821 44 01; annika.ahlberg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.

Om FTI – Förpackningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för drygt 5000 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

FTI – Förpackningsinsamlingen
Box 1176 (Svetsarvägen 10)
171 23 Solna
Sweden