Pressmeddelande -

Karlskrona kommun & Landstinget Blekinge samarbetspartners till mötesplats om funktionsnedsättning

På måndag den 14:e september öppnar den nya mässa & mötesplats om funktionsnedsättning, Funka för livet, som arrangeras i Blekinge för första gången. Karlskrona Kommun och Landstinget Blekinge medverkar som samarbetspartners för att skapa en återkommande mötesplats om funktionsnedsättning och för att visa upp och informera om sina verksamheter gentemot funktionsnedsatta och yrkesverksamma i branschen.

Samverkansnämnden Landstinget Blekinge representeras under mässan av Hjälpmedelcenter som finns på plats för att delge besökarna kunskap om dess verksamhet och tydliggöra vägen till ett hjälpmedel.

Vi ser det som ett ypperligt tillfälle att presentera Hjälpmedelscenters verksamhet och ge information till våra invånare, förskrivare, näringsliv och ideella föreningar i Blekinge Län. Under dagarna finns hjälpmedelskonsulenter på plats för att informera om vår verksamhet och vägledning till ett hjälpmedel. Vi kommer även att bygga upp en mindre servicestation där våra hjälpmedelstekniker kan erbjuda enklare service/reparation utav din rollator berättar Annette Sander, verksamhetschef Hjälpmedelscenter.

Vi ser konferensen som en viktig del i att sprida och synliggöra vår verksamhet och skapa nya samverkansytor för nya idéer för att följa nutiden och framtidens behov. Tillsammans kan vi göra skillnad! avslutar Annette.

Landstinget Blekinge står även värd för ett Föreningstorg där ca 25 lokala brukarföreningar finns på plats för att informera om sina verksamheter. Detta torg samordnas av Funktionhinderrörelsens Plattformsråd i Blekinge, FPR, som sedan årsskiftet är en ny samverkansform mellan Landstinget Blekinge och funktionshinderrörelsen i Blekinge. 

För Karlskrona Kommun är det Funktionsstödsförvaltningen som kommer närvara under mässan för att beskriva för besökarna om det stöd och den service kommunen kan bidra med.

Ett utmärkt tillfälle för våra verksamheter att visa upp vad de erbjuder våra kommuninvånare för stöd. Under dagarna kommer vår dagliga verksamhet, personliga assistans, våra arbetsterapeuter och sjukgymnaster visa vad de dagligen arbetar med. Det kommer även finnas möjlighet till prova på-aktiviteter i olika omfattning, berättar Claes Wiridén, förvaltningschef Funktionsstödsförvaltningen.

Sammantaget ser Funktionsstödsförvaltningen de här dagarna som en möjlighet för brukare och personal att kunna fördjupa sina kunskaper kring olika hjälpmedel, likväl som att utforska den varierade floran av stödinsatser som kan erbjudas personer med en funktionsnedsättning, summerar Claes.

Uppslutningen kring den nya mötesplatsen & mässan har varit mycket god. Totalt kommer cirka 85 företag, organisationer och föreningar finnas på plats för att visa upp tjänster och produkter eller för att informera om respektives förening. 

Autoadapt, Bilinredarna i Växjö, Humana, Permobil och Hela Sveriges Assistans är även de partners till Funka för livet som gör det möjligt att kunna satsa på en mötesplats om funktionsnedsättning av denna storlek.

För mässbesökaren väntar ett gediget utbud av föreläsningar och aktiviteter. Bland annat håller  mycket populära föredragshållarna Aron Anderson och Mikael Andersson varsitt föredrag. Tillika arrangeras kulturfestivalen "Festival Spezial" på måndagseftermiddagen.

Funka för livet Karlskrona arrangeras i Arena Karlskrona 14-15 september. Måndag 12.00-18.00 & Tisdag 09.00-16.00. Funka för livet har fri entré, endast en kostnadsfri entrébiljett behövs. Denna bokas via www.karlskrona.funkaforlivet.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Sjukdomar

Kategorier

  • landstinget blekinge
  • karlskrona kommun
  • karlskrona
  • hjälpmedelcenter
  • blekinge
  • funka för livet
  • mässa
  • mötesplats

Regioner

  • Karlshamn

Funka för livet är mässan och mötesplatsen för personer med funktions­nedsättning och närstående samt seniorer. Med funktionsnedsättning avser vi alla som på något sätt behöver stöd i vardagen så som personer med demens, autism, hörselskada och ryggmärgsbråck med flera. Här samlas också yrkeskåren för att dela kunskaper och prata om framtidens produkter och tjänster för ett enklare vardagsliv.

Funka för livet är ett initiativ från Växjö och har arrangerats två gånger tidigare, 2012 och 2014. Båda gångerna i Växjö. Den senaste mässan lockade cirka 75 utställare och 1500 besökare.

Under 2015 utvidgas Funka för livet med två nya mässor:

Arena Karlskrona, Karlskrona, 14-15 september
Halmstad Arena, Halmstad, 19-20 oktober

Fortsatt arrangeras Funka för livet Växjö vart annat år, med nästa genomförande 20-21 april 2016.

Kontakter

Maria Johansson

Presskontakt Presskontakt Marknadsansvarig 0470-73 96 05

Relaterat innehåll

Relaterade event