Rör inte assistansreformen utan att involvera dem som berörs!

Dokument -

Rör inte assistansreformen utan att involvera dem som berörs!

Försäkringskassan och SKL föreslår i en gemensam skrivelse till Regeringen den 29 juni att ansvaret för personlig assistans ska förstatligas. Från Handikappförbunden vill vi varna för att det görs några drastiska ingrepp i assistansreformen utan att konsekvenserna noga utreds. Framförallt vill vi säkerställa att de som berörs aktivt involveras i politiska beslut som innebär avgörande förändringar.
  • Licens: Icke kommersiell användning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas med andra, så länge Innehållet används oförändrat, i dess helhet och i icke kommersiellt syfte. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Kontakter

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62

Relaterat innehåll