Nyhet -

Nyhetsbrev från Handikappförbunden maj 2010

Ingen är perfekt - dags att förändra Sverige!
Direkt efter Handikappförbundens årsmöte den 19 maj går startskottet av för vår valkampanj Ingen är perfekt - dags att förändra Sverige! Kampanjen bygger på valplattformens tio punkter, och kommer att låta höra av sig på olika vis. Håll utkik!

Är hälso- och sjukvården bara till för friska?
Frågan kan verka retorisk, men som rubrik på Handikappförbundens Mötesplats Framtiden hälso-och sjukvård den 20 maj är den given. Vi bjuder in till en dag med ett brett program som bjuder på samtal, seminarier, debatt och möten mellan handikapprörelsen och politiken. Du som ännu inte anmält dig - skynda innan det blir fullt!
Programmet finns på Handikappförbundens webbplats. Anmälan görs också via webbplatsen, längst upp till höger finns en länk till anmälningssidan.

 

Handikapprörelsens expertkunskap om socialförsäkringen är viktig!

– Det är glädjande att regeringen uppfyller löftet om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdraget att utreda socialförsäkringssystemet, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

I Handikappförbundens valplattform uttrycks vikten av en socialförsäkring som ger skydd mot ekonomiskt obestånd för den som inte får ett arbete på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning. Den som drabbas av ohälsa ska inte drabbas av fattigdom, därför måste den svenska socialförsäkringen utvecklas.

- En socialförsäkring värd namnet ska vara trygg och bygga på långsiktighet. Vi förutsätter att kommittén kommer att använda sig av handikapprörelsens expertkunskap i sitt arbete, säger Ingrid Burman.

Läs hela pressmeddelandet på Handikappförbundens webblats

Nytt från Handikappförbunden

Låt oss bli medborgare nu!
Det har gått tio år sedan riksdagen antog den nationella handlingsplanen för handikappolitik ”Från patient till medborgare”. År 2010 har mycket av arbetet inte kommit längre än till kartläggningar, inventeringar och ibland planer. En genomgående brist i den nya skrivelsen är att det saknas konkreta åtgärdsförslag och delmål för de kommande fem årens handikappolitiska arbete. Handikappförbunden finner detta ambitionslöst. Det är också ett hån mot alla som idag inte kan delta i samhället på lika villkor som andra.

Läs mer på Handikappförbundens webbplats 

Kristdemokraterna först ut
Handikappförbunden har bett de sju riksdagspartierna att kommentera hur de ställer sig till de 10 punkterna i vår valplattform. Snabbast att svara är Kristdemokraterna.
Vartefter publicerar vi svaren på vår webbplats www.handikappforbunden.se

Nytt från våra medlemsförbund

Anmälda bostäder kontrolleras inte
Fastighetsägare som får klagomål på sina bostäder genom anmälningar till kommunens miljökontor slipper nästan alltid tillsynsbesök. Miljökontoren hinner helt enkelt inte åka ut och kontrollera att brister åtgärdats, utan måste lita på fastighetsägarens intyg.

Det är Astma- och Allergiförbundet som undersökt tillsynen av bostäder i 16 stora, mellanstora och små kommuner.
Läs hela pressmeddelandet på Astma och allergiförbundets webbplats

Omvärlden

PTS efterlyser smarta lösningar för arbete och utbildning

Har du en smart lösning som leder till ökade möjligheter till arbete och utbildning för personer med funktionsnedsättning? Det måste handla om elektronisk kommunikation för det är Post- och telestyrelsen som finansierar. Varför inte den optimalt tillgängliga kommunikationstjänsten för möten på distans där olika behov tillgodoses? Helst gratis.
Läs mer om PTS innovationstävling på deras webbplats

Kultur + Teckenspråk = Demokrati!

Riksteatern och ABF gemensam gör sak genom att låta två arvsfondsprojekt åka ut i landet för att tala om vikten att få tillgång till och få möjlighet att förkovra sig i kultur på teckenspråk. Med på resan är även SDU, Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

2009 kom den nya språklagen som innebär att Svenskt Teckenspråk likställs med andra minoritetsspråk – dessutom är 2010 utlyst som Sveriges tillgänglighetsår.

Riksteaterns Unga Tyst Teater är ett arvsfondsprojekt som öppnar upp för unga döva och hörselskadade att få utöva och uppleva kultur på teckenspråk – Örebro Teckenspråkiga Kulturskola är ABF’s projekt för att möjliggöra estetisk fritidsverksamhet för samma målgrupp.

- Vi vill verka för fler öppensinnade kulturinstitutioner, ökad förståelse för teckenspråkiga barn och ungas behov av att få skapa och delta i kultur på sitt eget språk, säger Anna Öjebrandt, projektledare på Örebro Teckenspråkiga Kulturskola.

Turnéplan:
13/4 Vänersborg
14/4 Göteborg
20/4 Härnösand
11/5 Örebro
20/5 Lund

Ytterligare information:
Anna Ljungqvist 0706-829724 (tel/sms), Mia Modig 0735-092965 (3G/sms)
Anna Öjebrandt 0706-015511 (tel/sms), Johanna Treffenberg 0735-133309

Lediga jobb
RSMH söker ny kanslichef

Blodcancerförbundet söker ny förbundssekreterare

Kalendarium

Program och annan info till Handikappförbundens arrangemang läggs ut på vår webbplats allt eftersom de blir klara.

19-21 maj
Mötesplats om framtidens hälso- och sjukvård

Handikappförbundens årsmöte hålls den 19 maj.

Den 20 maj är en utåtriktad temadag för handikapprörelsen och politiken, då vi fokuserar på framtidens hälso- och sjukvård.

Fredagen den 21 maj har vi ett internt program för samarbetsorganen i länen.

29 maj
Marschen för tillgänglighet

4-10 juli
Politikerveckan i Almedalen

Tema: Full delaktighet.
Handikappförbunden kommer att under veckan ha ett särskilt fokus på tillgänglighet, antidiskriminering och vad som ska komma efter den nationella handlingsplanen.

7 oktober (OBS! ändrat datum)
Ordförandemöte
Eftervalsanalys. Hur har den nytillträdda regeringen formulerat sin handikappolitik.

2-3 december
Internationella handikappdagen

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Kontakter

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62