Pressmeddelande -

Elisabeth Wallenius omvald som ordförande för Funktionsrätt Sverige

Under två dagar har Funktionsrätt Sverige hållit kongress i Haninge. Idag omvaldes Elisabeth Wallenius till ordförande för de kommande två åren. "Det är ett viktigt och utmanande uppdrag att driva frågor om funktionsrätt i samhället. Därför känns det väldigt roligt att få fortsatt förtroende från våra medlemsförbund", säger Elisabeth Wallenius. 
Vi har också glädjen att välkomna tre nya medlemsförbund; Riksförbundet Balans, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB samt Neuroförbundet.

Igår hade vi en öppen kongressdag som besöktes av drygt 60 intresserade åhörare. Socialminister Lena Hallengren öppnade kongressen och betonade vikten av samverkan mellan regeringen och funktionsrättsrörelsen. Under dagen samlade vi politiker, forskare, näringsliv, myndigheter och civilsamhälle kring ämnen om rättigheter till hälsa, lärande, arbete, självbestämmande, inflytande och tillgång till effektiva rättsmedel.

Vid kongressmötet idag beslutades i övrigt bland annat om prioriteringar inför den kommande kongressperioden 2019-2021, där ett samlande fokusområde för organisationen kommer att vara jämlik hälsa.

Två nya ledamöter valdes också till styrelsen; Veronica Magnusson Hallberg, ordförande i Svenska Downföreningen samt Jimmie Trevett ordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, som också valdes till andre vice ordförande.

Hela styrelsen:

Kongressuttalande

Läs mer om våra nya medlemsförbund

Riksförbundet Balans

DHB

Neuroförbundet

Funktionsrätt Sverige har bedrivit ett förändringsarbete under mer än 75 år. Med våra 44 medlemsförbund och ca 400 000 medlemmar, är vi en viktig medskapare och resurs i byggandet av ett samhälle där mänskliga rättigheter prioriteras.

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 44 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Kontakter

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62