Pressmeddelande -

Fem frågor om funktionsrätt – så svarar riksdagspartierna

Funktionsrättsfrågorna lyser med sin frånvaro i rapporteringen inför valet och i de stora valkompasserna. Därför har vi ställt fem viktiga frågor om funktionsrätt till riksdagspartierna. Lagom till politikerveckan i Almedalen har vi sammanställt svaren som visar hur partierna kommer att arbeta för funktionsrättsfrågorna i en eventuell regeringsställning. ”Inget parti kommer att vinna valet på funktionsrättsfrågor, men däremot kan man förlora på att inte ta frågorna på allvar”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige arbetar för att samtliga partier ska lyfta funktionsrätt i sina partiprogram inför valet i höst. Så är det långt ifrån nu. Funktionsrätt handlar om rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor. För personer med funktionsnedsättning finns det fortfarande en rad olika hinder i samhället som inskränker självbestämmandet och begränsar delaktigheten. Det vill vi ändra på. Inför valet driver vi fem valbudskap.

Funktionsrätt Sverige vill

 • att FNs konventionen ska säkerställas i lag
 • att man som enskild ska kunna utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till lagar och konventioner,
 • att patienträttigheterna stärks
 • att LSS återupprättas
 • att fattigdomen ska stärkta undanröjas för personer som på grund av funktionsnedsättning aldrig kan arbeta.

Samtliga riksdagspartier har fått svara på fem frågor om våra valbudskap. Nu har vi sammanställt svaren som visar hur partierna ser på funktionsrätt.

Ta del av partisvaren

Besök vårt tält i Almedalen

Besök eller titta på våra webbsända partiutfrågningar under Almedalsveckan

Ämnen

 • Hälso-, sjukvård

Kategorier

 • skola
 • familj
 • barn
 • vård och hälsa
 • arbete och försörjning
 • mänskliga rättigheter
 • lss
 • universell utformning

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Vill du inte ha fler utskick från Funktionsrätt Sverige skicka ett mejl till monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

Kontakter

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62