Pressmeddelande -

Handikappförbunden och STIL har idag uppvaktat Socialutskottet

Just nu hanterar Riksdagens Socialutskott bland annat frågan om rätten till personlig assistans. Handikappförbunden har tillsammans med assistenkooperativet STIL i dag den 22 mars framfört våra synpunkter till utskottet på vad som behöver göras för att säkra rätten till personlig assistans.

Sedan hösten 2007 har Försäkringskassan använt sig av en hårdare tolkning av i vilken omfattning assistans skall ges. Detta utan att någon förändring gjorts i lagen. År 2009 kom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen med en ny tolkning av lagen. Den förändrade behovsbedömning innebär att endast så kallade integritetskänsliga delar av grundläggande behov räknas som grund för att få assistansersättning. Det mest kända exemplet är att bara den som inte kan föra maten till munnen, tugga och svälja har ett grundläggande behov vid måltider. Att behöva hjälp med att lägg fram mat, skära upp mat eller plocka undan räknas inte.

Vart annat år omprövas rätten till personlig assistans av Försäkringskassan. Det gjordes 6 807 tvåårsomprövningar av assistansersättning 2010 - 2011. Var tionde fick assistansen indragen, var femte fick färre timmar. Samtidigt var kostnadsutvecklingen för år 2011 den lägsta någonsin, runt 4 procent. Om höjningen av schablonbeloppet dras av är kostnadsökningen enbart 2,3 procent.

Det här betyder inskränkningar i möjligheterna att leva ett värdigt liv för de människor som behöver personlig assistans. Den hårdare tillämpningen innebär att en del medborgare i vårt land inte längre har rätt till grundläggande behov som hjälp med måltider, av- och påklädning med mera.

Den nya tolkningen av LSS-lagen och ändrade bedömningar av vad som är de grundläggande behoven går stick i stäv mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det är dags att lagstiftaren tar sitt ansvar och säkerställer att intentionerna bakom reformen med personlig assistans säkerställs.

Vår förhoppning står nu till att socialutskottet säkerställer reformen och undanröjer konsekvenserna av högsta förvaltningsrättens dom.

I uppvaktningen deltog från Handikappförbunden Ingrid Burman (ordförande) Pelle Kölhed (v ordförande och ordförande i Personskadeförbundet RTP). Från assistentkooperativet STIL deltog styrelseledamoten Jonas Franksson och verksamhetsledaren Katarina Bergwall.

Kontakt:

Ingrid Burman, Handikappförbunden
0703-43 95 87

Jonas Franksson, STIL
0709-90 77 72

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Taggar

  • lss
  • mänskliga rättigheter
  • funktionsnedsättning

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Presskontakt

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62