Pressmeddelande -

Lagändring är goda nyheter, men den måste påskyndas

Under eftermiddagen idag meddelade ansvarigt statsråd Åsa Regnér att regeringen planerar en lagändring av LSS. En ändring som ska träda i kraft under våren. ”Det är mycket efterlängtade nyheter att regeringen nu agerar och föreslår en lagändring”, kommenterar Lars Ohly ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige har länge arbetat för en lagändring och reagerade mycket starkt under förra veckan inför Försäkringskassans tolkning av sommarens dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

”Situationen för rättighetsbärare till personlig assistans har länge varit oacceptabel, men händelseförloppet i förra veckan ställde frågan på sin spets”, säger Lars Ohly. ”Försäkringskassan har gått på regeringens linje om att dra ned på kostnaderna för personlig assistans. Därför har vi också upprepade gånger uppmanat regeringen att agera och föreslå en lagändring.”

Åsa Regnérs uttalade också att regeringen vill återupprätta intentionerna med LSS. Men hon poängterade samtidigt att regeringen i nuläget inget kan göra åt Försäkringskassans nuvarande tolkning av olika prejudicerande domar gällande personlig assistans. Inte förrän lagändringen träder i kraft, tidigast i vår.

”Det är en lovvärd målsättning att återupprätta LSS intentioner”, säger Lars Ohly. ”Men regeringen måste kunna driva på en snabbare lagändring. Om Försäkringskassans nuvarande hantering får pågå ända till i vår, kommer tusentals människor att drabbas. Vi vill också se ändrade direktiv till den pågående översynen av LSS. Även här måste målsättningen vara att återinföra lagens intentioner."

Funktionsrätt Sverige hoppas också att regeringen inser att det inte bara är den senaste domen i Högsta förvaltningsdomstolen som måste hanteras. En lagändring måste även ta hänsyn till en rad andra domar som idag används av Försäkringskassan i hanteringen av ansökningar om personlig assistans.

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Kontakter

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62

Relaterat innehåll