Pressmeddelande -

Ny diskrimineringslag diskriminerar personer med funktionsnedsättning

Den 22 maj fattar riksdagen med all sannolikhet ett historiskt beslut om en ny sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Personer med funktionsnedsättning är en av de grupper som omfattas av diskrimineringslagen. Men den nya lagen är ihålig, eftersom bristande tillgänglighet inte klassas som diskriminering.
Jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni lade i januari fram det nya förslaget till diskrimineringslagstiftning. En särskild kommitté, diskrimineringskommittén, arbetade under fyra års tid fram förslaget. I kommitténs förslag fanns bristande tillgänglighet med som grund för diskriminering. Det förslaget togs bort i remisshanteringen.

Att inte kunna göra sin röst hörd i de demokratiska valen eftersom vallokalen inte är tillgänglig, att inte kunna ta del av information eller kommunicera med andra, att inte kunna delta aktivt i det politiska livet på grund av att de skriftliga underlagen inte finns att tillgå i alternativa format. Att nekas inträde till restauranger, fritidsliv och kulturella evenemang på grund av avvikelse från den normerande bilden av en besökare ÄR och måste ses som diskriminering, menar den samlade svenska handikapprörelsen.

År 2000 antog riksdagen den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Planen skulle vara infriad år 2010. I den sägs det att personer med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att vara medborgare, inte bara patienter. På dessa åtta år har mycket litet hänt för att ge personer med funktionsnedsättning aktiva och likvärdiga medborgarskap. År 2008 fattar riksdagen ett beslut där tillgänglighet inte anses utgöra en grund för diskriminering. Hur är det möjligt?

- Regeringen kritiserar själv att fyra av fem kommuner försummar att arbeta för att ta bort enkelt avhjälpta hinder för personer med funktionsnedsättning. Ändå omfattar den nya diskrimineringslag-stiftningen inte bristande tillgänglighet som grund för diskriminering. Det är ett fundamentalt svek mot alla med funktionsnedsättningar, som i åratal väntat på möjligheten att få utöva ett aktivt medborgarskap, säger Ingemar Färm, Handikappförbundens ordförande.

Läs Handikappförbundens hela uttalande från årsmötet 21.05.08 i medföljande bilaga

Kontaktpersoner
Örjan Brinkman, generalsekreterare Handikappförbunden, tel: 08-546 404 01, 0702 57 50 14, orjan.brinkman@hso.se
Faktainformation: Annika Åkerberg, tel: 070 745 53 10, annika.akerberg@hso.se
Eva Jansson, informations- och pressekreterare, tel: 08-546 404 11, 070 413 32 01,
eva.jansson@hso.se
Handikappförbunden består av 43 handikappförbund med ca en halv miljon medlemmar. Handikappförbunden är handikapprörelsens samlade röst mot regering, riksdag, centrala myndigheter och organisationer. Läs mer på www.hso.se

 

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62