Pressmeddelande -

Rädda läsa-skriva-räkna-garantin

Vi är djupt besvikna på alliansens och Sverigedemokraternas bristande stöd för den efterlängtade åtgärdsgarantin för läsning, skrivning och matematik. ”Det är ett svek mot alla de barn som idag inte får sina behov tillgodosedda i skolan. Det är djupt olyckligt om förslaget stoppas”, säger Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Professionen stödjer nu, via Lärarförbundet förslaget, men alliansen fortsätter ändå envist att driva sitt enda argument, nämligen risken för ökad administration för lärarna. Detta trots att man i förslaget betonar att ansvaret för administrationen ska ligga hos huvudmännen och inte hos lärare eller rektorer. Åtgärdsgarantin backas också upp av ett rejält resurstillskott för att skapa förutsättningar för reformen.

”Många elever går idag ut nian utan fullständiga betyg och vi tror att åtgärdsgarantin är en nyckel för att komma tillrätta med det”, säger Lars Ohly. ”Vi har länge drivit frågan och välkomnar därför förslaget som är oerhört viktigt för att fler barn med behov av stöd ska uppmärksammas tidigt. Genom våra medlemsförbund kan vi vittna om en situation där många elever inte får sina behov tillgodosedda i grundskolan, därför att deras behov inte uppmärksammas eller att de uppmärksammas alltför sent. Detta får negativa konsekvenser för många; för elever med exempelvis dyslexi eller neuropsykiatriska tillstånd är det förödande.”

Forskning och internationell erfarenhet visarmed all önskvärd tydlighet att det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna har en avgörande betydelse för den fortsatta skolgången.Kunskapen om hur viktigt det är med tidiga insatser för att stärka elevers förmåga att tillgodogöra sig undervisningen i skolan, kan inte nog betonas. I detta sammanhang kommer läsa-, skriva-, räknagarantin att få en avgörande betydelse för att elever får det viktiga stödet redan under de första grundläggande skolåren.

”Vi hoppas att alliansen och Sverigedemokraterna tar sitt förnuft till fånga och att en majoritet röstar för förslaget om en åtgärdsgaranti i riksdagen”, säger Lars Ohly.

Läs vår debattartikel i UNT okt 17

Relaterade länkar

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • skola
  • familj
  • barn

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Kontakter

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62

Relaterat innehåll