Pressmeddelande -

Ratificeringen av FN-konventionen måste åtföljas av en genomförandeplan!

Idag, den 12 november 2008, ska Sveriges riksdag ratificera FN-konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En milstolpe den svenska handikapprörelsen kämpat för i decennier är äntligen nådd. Vi är dock starkt kritiska till att regeringen inte föreslår några åtgärder i samband med ratificeringen.

Regeringen har själv konstaterat att det mycket finns kvar att göra enligt de krav som konventionen innebär. Trots detta har regeringen inte föreslagit några åtgärder med anledning av ratificeringen.

Enligt Handikappförbunden krävs ett antal åtgärder i samband med ratificeringen. Vi anser bland annat att regeringen måste föreslå en genomförandeplan för hur konventionen skall förverkligas. Genomförandeplanen borde träda i kraft så snart som möjligt och innehålla mätbara mål, en tidsplan samt riktlinjer för finansiering och ansvar.

Vi känner stor oro för att de brister som regeringen konstaterat i propositionen skjuts på framtiden. I värsta fall blir de åter igen synliga i utvärderingen av den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare, vars mål är att skapa ett tillgängligt Sverige 2010. Först någon gång år 2011-2012 lär den bli utvärderad.

Handikappförbunden önskar att det goda samarbetet mellan handikapprörelsen och departementet som uppstod under arbetet med promemorian om ratificering, kunde fortsätta. Vi vill tillsammans med regeringskansliet hitta konstruktiva lösningar för att undanröja de brister i samhället som finns för personer med funktionsnedsättningar.

 

Kontaktpersoner:

 

Annika Åkerberg, jurist, 0707-45 53 10

 

Janna Olzon, informatör/pressansvarig, 08-546 404 62, 0734-43 95 09

Ämnen

  • Juridik

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 44 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Kontakter

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62