Pressmeddelande -

Respekterar Sverige funktionsrätt?

Personer med funktionsnedsättning får inte sina rättigheter tillgodosedda. Sverige lever inte upp till  FN:s funktionsrättskonvention. Idag på den internationella funktionshindersdagen publiceras rapporten ”Respekt för rättigheter?” som är civilsamhällets granskning av hur konventionens åtaganden efterlevs i Sverige.

Rapporten presenteras idag på ett riksdagsseminarium med medverkan från de politiska partierna. Hela 83 organisationer står bakom rapporten som på 120 sidor beskriver hur situationen är för personer med funktionsnedsättningar. Den innehåller omfattande kritik men också en mängd konkreta förslag till förbättringar.

”Vår granskning visar att det går bakåt inom många områden, trots att vi har en mycket stark ekonomi i Sverige” säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Risken för fattigdom för personer med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med övriga EU-länder. Rapporten visar på en tillbakagång inom ett flertal centrala samhällsområden såsom skola, arbetsmarknad, socialförsäkring och LSS. Sammantaget minskar möjligheterna till självbestämmande, men också att hävda sina rättigheter och att driva dem i domstol. 

”Vår samlade bild är att konventionen inte tas på allvar av myndigheter och beslutsfattare” avslutar Elisabeth Wallenius. ”Kunskapen är låg inom rättsväsendet och svenska lagar uttolkas inte enligt konventionen. Vi kan också konstatera att regeringen inte tagit FN:s rekommendationer från 2014 på allvar, knappt några av dessa har blivit genomförda. Vi hoppas vår rapport ska bli en väckarklocka. Sverige kan inte fortsätta att negligera de rättigheter man har ställt sig bakom!” 

Läs rapporten i sin helhet

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 44 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Kontakter

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62