Skip to main content

Furuboda folkhögskola startar seniorkurs

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2018 06:30 CEST

Under det senaste året har seniorkurser på folkhögskolor ökat i popularitet och kursutbud för seniorer finns i allt större utsträckning. Många som inte längre arbetar vill fortsätta aktivera sig och samtidigt träffa andra i liknande situation. Seniorkursen på Furuboda folkhögskola som startar i slutet på augusti i år bygger just på att folkhögskolan skapar betingelserna och deltagarna i kursen fyller den med innehåll. Exempel på innehåll är ämnen där skolan besitter specialkunskap, som musik, konst, datorkunskap, idrott och kultur. Furuboda folkhögskola tillsätter lärare till lektionerna men innehåll och upplägg skapas till stor del i samklang med kursdeltagarna. Kursen vänder sig till alla intresserade, som är över 55 år och inte arbetar. Temadagar och kulturarrangemang med den övriga skolan kommer att vara naturliga inslag i skoldagen. Utflykter och studiebesök är också en vanligt förekommande del av verksamheten. En bärande idé och utgångspunkt i studierna är att utgå från deltagarnas kunskap och erfarenhet varför dialogen och reflektionen mellan deltagarna blir viktig i de olika mötena. De personliga syftena med att gå kursen kan variera. Några går kursen för att man vill lära sig nya saker, andra för att den sociala gemenskapen med andra kursdeltagare medför en trevlig samvaro med intressanta människor, vilket stimulerar till nya tankar och nytt lärande. Betydelsen av att varje vecka ha någon fast struktur att hålla sig till, en struktur som man inte har när man inte längre är en del av arbetslivet är också en viktig komponent.

Furuboda vill och arbetar för att alla ska kunna gå på folkhögskola.

Furuboda är en ideell förening, sedan 1960. Fokus i verksamheten är enskilda individers utveckling och inkludering i samhället. Som icke vinstdrivande organisation har vi ett annat perspektiv än företag och myndigheter. Vi gör ingenting för att skapa vinst eller för att vi måste. Vi gör det för att det behövs och för att vi har engagemang, kompetens och erfarenhet att bidra med.

Furuboda har under många år arbetat systematiskt med att skapa möjligheter och resurser för alla människor att kunna studera på vår folkhögskola. På grund av allt hårdare ekonomiska förutsättningar behöver vi se över vår verksamhet. Vi genomför därför just nu en organisationsförändring för att kunna fortsätta ta emot deltagare med behov av stöd och assistans. Det är viktigt för oss att berätta att den inte kommer att påverka våra kurser eller deltagarnas möjlighet att gå på folkhögskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.