Pressmeddelande -

"Nelms metod" - nytt projekt för ökad rörelseförmåga

Simklubben Poseidon, Swedish Center for Aquatic Research och Furuboda folkhögskola har fått nästan 5,2 miljoner kronor i stöd från Arvsfonden för att driva projektet ”Nelms metod för ökad rörelseförmåga hos personer med funktionsvariationer”. Projektet kommer pågå i 3 år, med start från 1 januari 2019.

Syftet med projektet är att utveckla en metod (Nelms metod) som använder vatten som ett terapeutiskt verktyg för att öka rörelseförmågan och öka sensorisk medvetenhet i vattnet för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Målet är även att effekten ska uppnås på land. Metodiken kommer bygga på Milton Nelms tankesätt, som också kommer vara involverad i projektet.

Fokus är att utveckla Nelms metod för följande tre grupper:

 1. Personer med förvärvad hjärnskada, som efter stroke eller olyckor.
 2. Personer med medfödd hjärnskada, cerebral pares.
 3. Autismspektrumsyndrom

Projektets första år kommer fokusera på att utveckla och testa metoden. Under år 2 och 3 ska vi utbilda målgruppen/stödpersoner i metoden. Stödpersoner kan vara anhöriga, assistenter, instruktörer etc. Vi förväntar oss att utbilda ca 250 personer i metoden, där målet är att minst 1/3 av dessa är från målgruppen. Under projektperioden kommer vi också utbilda ca 20 mentorer, som är tänkt vara personer som själva har en funktionsvariation och som har lärt sig metoden. Dessa ska fungera som ett stöd i träningsgrupperna och som en ambassadör för metoden/projektet.

Projektet har redan ingått samarbete med Autism- och Aspergerföreningen i Västmanland, Göteborg Parasportförbund och SLS Göteborg som kommer utbilda sig i metoden och erbjuda träning för målgruppen. Vi kommer också ingå samarbete med flera organisationer.

- Vi är så oerhört glada och tacksamma över detta stöd från Arvsfonden och ser framemot att börja jobba med projektet, säger Hilde Elise Hansen, projektledare.

---

Kontaktperson: Hilde Elise Hansen, SK Poseidon, hilde@skposeidon.se telefon: 046-2740062

Relaterade länkar

Ämnen

 • Funktionsvariation

Kategorier

 • funktionsnedsättning
 • nelms metod
 • autismspektrumsyndrom
 • autism
 • cp
 • cerebral pares
 • medfödd hjärnskada
 • förvärvad hjärnskada
 • rörelseförmåga
 • simma
 • terapi
 • furuboda folkhögskola
 • funktionsvariation
 • vatten
 • projekt
 • arvsfonden

Regioner

 • Göteborg

Furuboda vill och arbetar för att alla ska kunna gå på folkhögskola.

Furuboda är en ideell förening, sedan 1960. Fokus i verksamheten är enskilda individers utveckling och inkludering i samhället. Som icke vinstdrivande organisation har vi ett annat perspektiv än företag och myndigheter. Vi gör ingenting för att skapa vinst eller för att vi måste. Vi gör det för att det behövs och för att vi har engagemang, kompetens och erfarenhet att bidra med.

Furuboda har under många år arbetat systematiskt med att skapa möjligheter och resurser för alla människor att kunna studera på vår folkhögskola. På grund av allt hårdare ekonomiska förutsättningar behöver vi se över vår verksamhet. Vi genomför därför just nu en organisationsförändring för att kunna fortsätta ta emot deltagare med behov av stöd och assistans. Det är viktigt för oss att berätta att den inte kommer att påverka våra kurser eller deltagarnas möjlighet att gå på folkhögskolan.

Presskontakt

Monica Deger

Presskontakt Kommunikationschef 044-781 48 02