Pressmeddelande -

UN Invest köper 55 procent av det marknadsledande IPcentrex företaget FusionCom

Det privatägda och marknadsledande IP-centrex företaget FusionCom AB som levererar företagstelefoni som tjänst får en ny ägarkonstellation då investmentföretaget UN Invest i Norden AB köper upp 55 procent av dess aktier.

 

FusionComs grundare och VD Joakim Turesson är övertygad om att detta kommer att ge möjligheter att ta företaget till nya nivåer och potential till bearbetning av större och fler företagssegment. FusionCom får med denna ägarstruktur den trygghet och finansiella långsiktighet som de anser behövs då företag lägger hela sin telefoni i tjänsteleverantörens händer. Joakim Turesson ser idag stora risker för telefonikunder med leverantörer som dyker upp och ändrar sin verksamhetsbild i syfte att satsa på telefoni som tjänst utan en långsiktig strategi och en finansiell och teknisk backup som medger detta.

- Vi ser ett allt ökande behov av att stärka upp våra positioner på marknaden då vi dels har ett starkt flöde av inkommande kunder samt dels att vi skall kunna fokusera hårt på våra existerande kunder. Med en stundande lågkonjunktur kommer vi att utmärka oss ytterligare från våra konkurrenter som kommer att få det tufft framöver. Med kunder som Tågia med upp emot 1000 anknytningar och tusentals ytterligare kundanvändare har vi nu möjligheten att agera snabbare och bättre på alla fronter, säger Joakim Turesson.

Ny styrelseordförande i FusionCom blir Mats Andersson, VD på UN Invest.

- Vi har bevakat utvecklingen inom telekombranschen under en längre tid och väntat oss denna strukturomvandling som nu sker från fasta telefonväxlar till att företag köper hela sin telefoni som en distribuerad tjänst. Vi ser en marknadspotential inom IP-telefoni om ca 3 miljarder kronor år 2008 med en tillväxttakt om 8-10 procent där IP-centrex står för ca 70 procent av denna marknad. Med FusionCom som redan har en imponerande record bestående av en ledande marknadsposition samt en lönsamhet och ett stort antal kunder och användare, ser vi en enorm potential i detta förvärv, säger Mats Andersson, VD på UN Invest.


För mer information kontakta gärna:

Joakim Turesson, VD FusionCom AB
08-522 814 32
joakim.turesson@fusioncom.se

Mats Andersson, VD UN Invest i Norden AB
08-660 44 04
mats.andersson@uninvest.se


Om FusionCom:
FusionCom är en av Sveriges ledande leverantörer av IP-centrex och har kontor i Stockholm, Borås, Jönköping, Göteborg och Gävle med partners och kunder över hela landet.
www.fusioncom.se

Om IP-centrex:
IPcentrex är en centralt placerad telefonväxel som bygger på IP-telefoni. Med IP centrex behöver kunden ingen egen telefonväxel. Kunden hyr istället sina anknytningar per månad i FusionComs centrala IP-växel.

Om UN Invest i Norden AB:
UN Invest är ett privatägt investmentbolag som med personligt engagemang och tillförsel av kapital och styrelsekompetens, satsar på mindre till medelstora bolag med starkt tillväxtpotential.

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Relaterat innehåll