Pressmeddelande -

Europeisk utmärkelse till Uppsala - Fyrishov AB får pris för hållbarhetsarbete

Fyrishov AB har tilldelats CEEP:s CSR Label (Corporate Social Responsibility) för sitt arbete med affärsmässig samhällsnytta, som ett av 24 bolag i Europa. I märkningen vägs in tre dimensioner; ekonomi, socialt ansvar och miljö. Det handlar om att göra aktiva val, arbeta för och förbättra med affärsmässig samhällsnytta i fokus för det samlade målet att nå en hållbar utveckling.

CEEP:s CSR Label delas ut årligen till bolag inom Europa genom en ansökningsprocess i två steg. Efter en första utvärdering går ett antal bolag vidare till nästa fördjupade del i ansökan. En jury av experter inom CSR avgör sedan vilka bolag som får utmärkelsen. En märkning gäller i två år och måste därefter ansökas på nytt.

”Vi är naturligtvis väldigt glada och stolta över att få det här priset. Det visar att det fokuserade arbetet vi gjort under många år, i både stort och smått, är rätt väg” säger Liisa E Hundertmark, vd Fyrishov AB.

Enda bolag inom besöksnäringen
Fyrishov är det andra bolaget någonsin i Sverige och det enda inom branschområde besöksnäringen i Europa som den 29 oktober får motta utmärkelsen. Det är en rad strategiska val och insatser som sammantaget ligger till grund i ansökan.  Liisa E Hundertmark berättar: ”Vi har på Fyrishov under lång tid arbetat målmedvetet med frågor inom området hållbar affärsmässig samhällsnytta, som nu lett fram till att vi fått CEEP:s CSR Label.”

·  Nytt miljö- och energikoncept med energieffektivitet och förnybara energikällor i de nybyggda multihallarna.
·  Användning av lokala leverantörer och entreprenörer genom delad entreprenad i genomförandet av multihallarna, vilket ger en ökad lokal ekonomisk påverkan.
·  Löpande och systematisk uppföljning av kundsynpunkter och kundnöjdhet i verksamheten.
·  Säkerhetsarbete på olika sätt, t ex utbildning i HLR för alla medarbetare.
·  Tydliga miljömål, strukturerat arbete i genomförandet och uppföljning av de satta målen.
·  Deltagande i det lokala arbetet för genomförande av strategier för hållbar utveckling.
·  Löpande arbete och utbildning kring arbetsmiljö för medarbetarna.
·  Bidrar till besöksnäringens sammantagna utveckling och inkomster för Uppsala som besöksstad.

”Vi ser det också som oerhört roligt ur ett perspektiv för Uppsala stad att få den här uppmärksamheten i Europa. Det ger ytterligare kraft till hela Uppsala att fortsätta arbeta med dessa frågor”, avslutar Liisa E Hundertmark.

För mer information kontakta:
Liisa E Hundertmark vd, Fyrishov AB
Tel  018-727 4964
Mail  liisa.eriksson.hundertmark@fyrishov.se

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kategorier

  • uppsala
  • ceep
  • csr

Fyrishov är Sveriges mest besökta arena och femte största besöksmål med drygt 1.6 miljoner besök årligen. Fyrishov har öppet alla dagar och arrangerar närmare 300 evenemang per år. Verksamheten består av bad, idrott och event.

Kontakter

Relaterat innehåll