Pressmeddelande -

Ny undersökning: Remissfrihet till sjukgymnast är okänd

Varannan svensk (46 procent) saknar kunskap om att de inte behöver remiss från en läkare för att träffa en sjukgymnast. Det visar en ny undersökning som Synovate gjort på uppdrag av Sjukgymnastförbundet.

Synovate har ställt frågan ”Behöver du en remiss för att träffa en sjukgymnast?” till drygt 1 000 personer:

• 23 procent svarade ja: behöver en remiss
• 53 procent svarade: nej, behöver inte en remiss
• 23 procent var osäkra, vet ej

Nästan var fjärde svensk tror alltså felaktigt att det krävs remiss för att få träffa en sjukgymnast. Störst är okunskapen bland personer som saknar gymnasieutbildning och har låg inkomst. Vidare är kunskapen högst i landets västra regioner (Halland och Västra Götaland) medan den är lägst i Småland, Öland och på Gotland.

"En utmaning för hela hälso- och sjukvården"
- Att kunskapen om remissfrihet är okänd är en utmaning för hela hälso- och sjukvården. Inte minst med tanke på att hälsoläget är som sämst bland ekonomiskt och socialt utsatta grupper, säger Anna Hertting, ordförande i Sjukgymnastförbundet

Aktuell forskningen visar att ju fortare en person får sjukgymnastisk bedömning  vid ländryggssmärta, desto större är möjlighen att bli bra. Detta beskrivs senast i Rehabiliteringsrådets slutbetänkande som är ute på remiss.

- Okunskapen tvingar ut människor på långa omvägar innan de får rätt hjälp. Under tiden de har ont ökar risken för onödig sjukskrivning och vårdresurser används fel, fortsätter Anna Hertting.

Kampanjen Remissfritt.se ska öka kunskapen
Sjukgymnastförbundet har startat kampanjen och sajten Remissfritt.se där hela undersökningen finns att läsa och ladda ner. Målet med kampanjen är att öka allmänhetens kunskap om remissfriheten.

Läs hela undersökningen här (pdf)

Till Remissfritt.se

Fakta:
I dag är det remissfrihet i primärvården i landets samtliga 21 landsting och regioner. Sist ut med rätten att träffa sjukgymnast utan läkarremiss var Dalarna år 2009.

För ytterligare kommentarer:
Anna Hertting, förbundsordförande, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
anna.hertting@lsr.se Mobil: 0703-50 86 04

För ytterligare information:
Peter Karlsson, informationsansvarig, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
peter.karlsson@lsr.se Tel: 08-56 70 61 17 Mobil: 0709-28 61 17

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR, samlar närmare 12 000 av Sveriges sjukgymnaster. Sjukgymnastförbundet arbetar för att tillvarata och främja medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. LSR verkar för en tidsenlig hälso- och sjukvård utifrån patienters rätt att direkt få välja adekvat kompetens, efter behov.