Nyhet -

Nu kommer biogasen ännu närmare

Gästrike Ekogas fortsätter sin satsning för att göra biogasen mer tillgänglig och påbörjar bygget av en ny tankstation i Gävle. Tillsammans med Gävle Energi skapar vi en plats där du kommer att kunna tanka biogas eller ladda din elbil. Ett bygge för en klimatsmart och bättre framtid helt enkelt. 


Den nya kombinerade tank- och laddningsstationen kommer att ligga vid Teknikparken i Gävle och planen är att den ska stå färdig under sommaren 2021.

Efterfrågan på biogas är stor och vissa tider på dygnet uppstår det köer på de två tankstationer som Ekogas erbjuder idag. Ett tredje tankställe innebär mindre köer och vinst i både tid och körsträcka för den som har närmare till den nya tankstationen. Idag finns tankstationer vid biogasanläggningen i Forsbacka och på Utmarksvägen i Gävle. Utöver dessa levereras också biogas till ett 40-tal stadsbussar i Gävle vilka tankas vid X-trafiks bussdepå i Gävle.

– Det känns bra att bygget kan komma igång nu. Läget nära E16 är positivt för alla biogaspendlare mellan Gävle och Sandviken och för den som kommer till Gävle via E4:an. Vi vet också att tankstationen kommer att vara till stor nytta för både kommunala och privata verksamheter i Gävle med omnejd. Inte minst för de som har sin verksamhet i Kungsbäcksområdet, säger Anders Bergman, projektledare och ansvarig för tankstationerna, Gästrike Ekogas.

Från och med 1 juli i år finns ett beslut på en skärpt miljöbilsdefinition och hårdare miljökrav för myndigheter som ska köpa in eller ingå leasingavtal för bilar. De nya kraven innebär att bara elbilar, elhybrider och gasbilar är godkända som miljöbilar. Även många kommuner och företag följer definitionen när de ska köpa in nya bilar.

– De skärpta kraven kan innebära ännu större efterfrågan på biogas i vår region framöver, säger Anders Bergman.

Ekogas bygger den kombinerade tank- och laddningsstationen tillsammans med Gävle Energi med syftet att göra det enklare för både invånare och näringsliv att köra klimatsmart och hållbart.

– Äntligen sätter vi nu spaden i backen för ett kombitankställe där Gävleborna, taxi och kommunens anställda både kan tanka lokalproducerad biogas och ladda sin elbil. Det gör det ännu enklare för den som behöver ha bil att ha en fossilfri bil och bidra till klimatomställningen, säger Therese Metz, ordförande, Gästrike Ekogas.

Fördel Biogas

Biogas är ett av de bästa alternativen för den som vill köra fossilfritt och minska sin klimatpåverkan. Det är ett lokalproducerat, förnybart och fossilfritt bränsle som minskar utsläppen med 95 procent jämfört om du kör en fossilbil. Biogasen minskar vår negativa klimatpåverkan genom att den ersätter bensin och diesel samtidigt som vi kan ta tillvara på matavfall som en resurs.

Om Gästrike Ekogas

Gästrike Ekogas är ett bolag som ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Med målet att öka biogasproduktionen i regionen med 400 % beslutade man att bygga en biogasanläggning i Forsbacka. Anläggningen blev klar hösten 2017 och har tillstånd att röta upp till 30.000 ton organiskt avfall per år och kan producera 2,7 miljoner normalkubikmeter. Det motsvarar drivmedel för ca 2300 personbilar som kör 1500 mil per år. En koldioxidminskning med 4 400 000 kg per år. Biogödslet är certifierat för odling sedan ett år tillbaka och kommer vara eko-certifierat inom kort. Ett samarbetsavtal med MR Gästrikland finns för försäljning av ett lokalt producerat biogödsel till lantbrukare i regionen.

För mer information kontakta:

Anders Bergman

Projektledare och ansvarig för tankstationerna, Gästrike Ekogas, 079-072 90 59

Therese Metz

Ordförande styrelsen, Gästrike Ekogas, 070-084 88 33

Relaterade länkar

Ämnen

  • Naturresurser

Kategorier

  • drivmedel
  • fossilfritt bränsle
  • miljövänlig biogas
  • ren stadsmiljö

Presskontakt

Johan Englund

Presskontakt Presskontakt Gästrike Ekogas 026-17 29 74