Pressmeddelande -

Lokalt biogödsel klart för odling

Efter ett valideringsår kan biogödslet från biogasanläggningen i Forsbacka äntligen börja användas för odling.

För ett år sedan invigdes biogasanläggningen i Forsbacka som sedan dess har omvandlat regionens matavfall till biogas. Efter ett valideringsår har den nu som första torrötningsanläggning i Sverige också fått det biogödsel som produceras certifierat enligt SPCR 120. En viktig kvalitetssäkring för att möjliggöra odling med biogödsel.

- I certifieringssystemet synar man hela kedjan utifrån högt ställda krav för odling, från råvara, genom hela processen och fram till färdig produkt. Certifieringen är det bevis vi behöver för att kunna börja sälja biogödslet för odling, berättar Jonas Hellström, VD på Gästrike Ekogas.

Tack vare ett samarbetsavtal mellan Ekogas och MR Gästrikland finns det redan köpare av biogödslet. Lantbrukare Jonas Halonen, köttbonde i Österfärnebo sprider redan nu biogödslet från Forsbacka på sina åkrar där spannmål och gräs ska växa och försörja 300 slakttjurar av hans totalt 1100 nötkreatur.

- Nu behöver jag inte köpa konstgödsel längre och kan dessutom hämta den direkt från biogasanläggningen i Forsbacka. Det är fantastiskt att avfall kan komma till nytta på det här sättet, berättar Jonas Halonen.

Det är ett lokalt och cirkulärt kretslopp som alla i regionen bidrar till när de sorterar ut sitt matavfall på rätt sätt. Det är nämligen viktigt att det inte ligger nån plast varken i eller runt om den bruna påsen med matavfall. Certifieringen är bondens försäkran om att det han odlar i slutändan blir hälsosam mat för oss att äta. Och bättre kan det bli.

- Nu jobbar vi vidare för att biogödslet ska certifieras för ekologisk odling också, avslöjar Jonas på Ekogas. Något som även lantbrukaren Jonas Halonen ser fram emot.

Vad är biogödsel

Biogödsel är tillsammans med biogas de två slutprodukter vi får ut efter att ha rötat t ex gödsel, matavfall och restprodukter från livsmedelsindustrin i en biogasanläggning. Biogödseln används sedan som ett näringsrikt gödselmedel som tillför marken viktiga växtnäringsämnen och bördighetshöjande kol som krävs för att grödor ska kunna växa.

Om biogasanläggningen

Gästrike Ekogas är ett bolag som ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Med målet att öka biogasproduktionen i regionen med 400 % beslutade man att bygga en biogasanläggning i Forsbacka. Anläggningen blev klar hösten 2017 och har tillstånd att röta upp till 30.000 ton organiskt avfall per år och kan producera 2,7 miljoner normalkubikmeter. Det motsvarar drivmedel för ca 2300 personbilar som kör 1500 mil per år. En koldioxidminskning med 4 400 000 kg per år. Under 2018 beräknas anläggningen även producera ca 8500 ton flytande biogödsel och ca 2500 ton fast biogödsel.

För mer information

Jonas Hellström
VD, Gästrike Ekogas
026-17 73 75
jonas.hellstrom@ekogas.se

För mer information gällande samarbetsavtalet med MR Gästrikland
Kristina Eriksson
MR Gästrikland
070-690 10 93
kristina.eriksson@mrgastrikland.se

För mer information gällande användningen av biogödsel i lantbruket
Jonas Halonen
Lantbrukare i Österfärnebo
070-687 35 39

.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Naturresurser

Ekogas verkar på en regional marknad och producerar samt säljer biogas till busstrafik, sopbilar, taxi, företag och privatpersoner och biogödsel till lantbruk. Bolaget ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Den gas som produceras kommer från Duvbackens reningsverk och från Forsbacka biogasanläggning. Det är på Forsbacka biogasanläggning som bland annat behandling av regionens matavfall sker. Ekogas har två biogasmackar, varav den ena i Gävle och den andra på biogasanläggningen i Forsbacka.

Presskontakt

Johan Englund

Presskontakt Presskontakt Gästrike Ekogas 026-17 29 74