Pressmeddelande -

Ministerbesök på Forsbacka biogasanläggning

Biogasanläggningen i Forsbacka lockade under förra veckan till sig miljöminister Karolina Skog och migrationsminister Helen Fritzon. Båda konstaterade att biogasanläggningen är viktig för regionen och för att nå uppsatta mål om fossilfria resor och transporter år 2030.

Under förra veckan fick Jonas Hellström med kollegor på Gästrike Ekogas möjlighet att visa upp regionens stora satsning på biogas för både miljöministern och migrationsministern. Under besöket diskuterade de utmaningar på marknaden med utländsk subventionerad biogas och det kommande produktionsstödet för biogasproducenter i Sverige. För Ekogas del påtalades vikten av att skapa en marknad genom att ställa krav på biogas i upphandlingar.

Den pågående stadsbussupphandlingen kan vara avgörande för biogasanläggningens framtid”, förklarar Jonas Hellström, VD på Gästrike Ekogas.

Förutom intressanta diskussioner fick ministrarna även en rundvisning på anläggningen. De fick både se, känna doften av och veta mer om regionens unika anläggning som gör biogas och biogödsel av hushållens matavfall.

Ministrarna var mycket positiva till det arbete som pågår i Forsbacka.

Ni gör ett viktigt och bra jobb och bidrar till att skapa en cirkulär ekonomi”, uttryckte miljöminister Karolina Skog under diskussionerna.

Med på besöket var även regionråden Karin Jansson, ordförande Hållbarhetsnämnden och Jan Lahenkorva, vice ordförande Hållbarhetsnämnden. Utöver Jonas Hellström representerades Gästrike Ekogas även av Tomas Engelmark, ordförande i styrelsen och Thomas Nylund, förbundsdirektör på Gästrike återvinnare.

Om biogasanläggningen

Gästrike Ekogas är ett bolag som ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Med målet att öka biogasproduktionen i regionen med 400 % beslutade man att bygga en biogasanläggning i Forsbacka. Anläggningen blev klar hösten 2017 och har tillstånd att röta upp till 30.000 ton organiskt avfall per år och kan producera 2,7 miljoner normalkubikmeter. Det motsvarar drivmedel för ca 2300 personbilar som kör 1500 mil per år. En koldioxidminskning med 4 400 000 kg per år.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Naturresurser

Gästrike Ekogas är ett bolag som ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Med målet att öka biogasproduktionen i regionen med 400 % beslutade man att bygga en biogasanläggning i Forsbacka. Anläggningen blev klar hösten 2017 och har tillstånd att röta upp till 30.000 ton organiskt avfall per år och kan producera 2,7 miljoner normalkubikmeter. Det motsvarar drivmedel för ca 2300 personbilar som kör 1500 mil per år. En koldioxidminskning med 4 400 000 kg per år.

Presskontakt

Johan Englund

Presskontakt Presskontakt Gästrike Ekogas 026-17 29 74