Pressmeddelande -

Nu går vi för 100 procent och levererar biogas till de nya stadsbussarna

Den som bor i Gävle kommer nu att kunna åka fossilfritt med ett lokalproducerat drivmedel, till och från jobb eller skola i ännu större utsträckning än tidigare. Från och med slutet på den här veckan kommer 40 nya biogasbussar att rulla i stadstrafiken i Gävle.

Bussarna drivs av biogas som produceras av Gästrike Ekogas och redan idag är vi alla med och bidrar till det klimatsmarta bränslet när vi sorterar ut vårt matavfall. Nu när ännu fler bussar går på biogas kommer det lokala kretsloppet, där vårt matavfall blir till biogas, att göra ännu större nytta.

Fler biogasfordon i vår region innebär också att produktionen av biogas vid anläggningen i Forsbacka och anläggningen vid Duvbacken måste hänga med för att kunna leverera gas i större mängd.

– Vi har jobbat för det och har kapaciteten att klara den ökade efterfrågan. När vi levererar biogas till stadsbussarna innebär det att vi kommer att nå 100 procent i våra produktionsanläggningar, det vill säga att all gas vi producerar kommer till användning. Det är ett lyckat projekt som går i lås nu när det här drar igång på riktigt, säger Anders Bergman, projektledare och tekniskt ansvarig för Gästrike Ekogas.

Förra året genomförde X-trafik en upphandling där kravet var att de nya stadsbussarna skulle gå på el eller gas och det är det som nu blir verklighet. Utöver biogasbussarna kommer också åtta elbussar att trafikera busslinjerna i Gävle framöver.

Therese Metz, ordförande för Gästrike Ekogas om vad det här innebär för vår region:

– Med de nya bussarna som går på biogas minskar klimatutsläppen och det insamlade matavfallet kommer till bästa möjliga användning så nära oss som möjligt. Produktionen av biogas skapar också jobbtillfällen i vår region och luften längs Gävles gator blir renare.

Om Gästrike Ekogas

Ekogas verkar på en regional marknad och producerar samt säljer fordonsgas till busstrafik, sopbilar, taxi, företag och privatpersoner. Bolaget ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Den gas som produceras kommer från Duvbackens reningsverk och från Forsbacka biogasanläggning. Det är på Forsbacka biogasanläggning som bland annat behandling av regionens matavfall sker.

Om biogas

Biogasen ger oss närproducerad energi och minskar vår klimatpåverkan då den ersätter bensin och diesel. Vi får mindre utsläpp av växthusgaser samtidigt som vi kan ta tillvara på matavfall som en resurs i stället för att skicka den till dyr förbränning.

Och visste du att:

På två matavfallspåsar åker en buss ca 1 km.

För mer information, kontakta:

Anders Bergman, projektledare Gästrike Ekogas, tel: 079-0729059
Therese Metz, ordförande Gästrike Ekogas, tel: 026-17 81 27

Ämnen

  • Naturresurser

Kategorier

  • miljövänlig biogas
  • drivmedel
  • fossilfritt bränsle
  • biogasproduktion

Ekogas verkar på en regional marknad och producerar samt säljer biogas till busstrafik, sopbilar, taxi, företag och privatpersoner och biogödsel till lantbruk. Bolaget ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Den gas som produceras kommer från Duvbackens reningsverk och från Forsbacka biogasanläggning. Det är på Forsbacka biogasanläggning som bland annat behandling av regionens matavfall sker. Ekogas har två biogasmackar, varav den ena i Gävle och den andra på biogasanläggningen i Forsbacka.

Presskontakt

Johan Englund

Presskontakt Presskontakt Gästrike Ekogas 026-17 29 74