Pressmeddelande -

Nya affärssamarbeten ska öka Ekogas produktion och försäljning av biogas

Intresset för biogas fortsätter öka kraftigt i Sverige enligt ny statistik från Energimyndigheten. I takt med detta behöver också produktionen öka för att tillmötesgå marknadens önskemål. Nu inleder Gästrike Ekogas AB två nya viktiga samarbeten för att öka produktionen och försäljningen av biogas.

Det handlar dels om ett samarbete med Härnösands Energi AB, HEMAB, som bl a vill behandla viss mängd matavfall i Forsbacka men också med Borlänge Energi, som köper fordonsgas i sin tur av Ekogas.

- Vi är glada att kunna samverka med en aktör som Gästrike Ekogas AB, säger Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB. Vi har mycket att lära av varandra och tillsammans kommer vi kunna skapa ännu bättre förutsättningar för en hållbar och effektiv produktion av biogas längs södra norrlandskusten.

Nu börjar Ekogas på riktigt bli ett centrum för biogas – vi kan ta in matavfall från flera regioner och sälja fordonsgas till andra, effekten blir att samhället kan ställa om fler fordon till fossilfria och Gävleborg får fler arbetstillfällen, säger Therese Metz, ordförande för Gästrike Ekogas.

Även kommunalägda HEMAB ser en framtida potential i biogasen, man har en anläggning idag men undersöker möjligheterna att utöka:

- Vi har skrivit fram ett förslag till vår styrelse om huruvida vi ska bygga ut anläggningen i Äland eller inte, säger Lena af Geijerstam Unger. I samband med detta behöver vi kunna parera tillgången av substrat varför en partner av det här slaget kommer vara till stor nytta för oss.

- När vi projekterade för Ekogas anläggning byggde vi en modell större än vad många andra gjorde och vi ser nu att det var helt rätt tänkt, nu är efterfrågan på gasen större än produktionen och Ekogas kommer att börja leverera ett positivt resultat som förväntat, säger Jonas I Stenfelt, VD hos Gästrike Ekogas.

Fakta om Gästrike Ekogas och biogas

Gästrike Ekogas AB ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi och producerar biogas till fordon från avloppsvatten vid reningsverket Duvbacken i Gävle och från matavfall vid anläggningen i Forsbacka. Biogas är en förnybar energikälla som bland annat bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö. Det sker exempelvis då matavfall, gödsel eller avloppsslam bryts ner av mikroorganismer i en rötkammare – som exempelvis den i Forsbacka i Gävle eller i Äland i Härnösand. Biogas består till största del av metan, precis som naturgas. Skillnaden är att biogasen är förnybar och ingår i jordens naturliga kretslopp, medan naturgasen är en fossil gas som bildats i marken under många miljoner år. Biogas som producerats genom en rötningsprocess genererar förutom biogas även en annan värdefull produkt – biogödsel. Biogödsel innehåller viktiga näringsämnen och då den ersätter konstgödsel på åkermark ökas klimatnyttan från biogasen ytterligare. Såväl HEMAB som Forsbacka uppgraderar sedan biogasen till fordonsgas vilket innebär ett fossilfritt alternativ till drivmedel för både personbilar och tyngre fordon.

För mer information kontakta:

Jonas I Stenfelt, VD Gästrike Ekogas: 070-823 31 62
Therese Metz, ordförande Gästrike Ekogas: 070-084 88 33
Lena af Geijerstam Unger, VD Härnösand Energi & Miljö AB 070-388 47 02

Ämnen

  • Naturresurser

Ekogas verkar på en regional marknad och producerar samt säljer biogas till busstrafik, sopbilar, taxi, företag och privatpersoner och biogödsel till lantbruk. Bolaget ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Den gas som produceras kommer från Duvbackens reningsverk och från Forsbacka biogasanläggning. Det är på Forsbacka biogasanläggning som bland annat behandling av regionens matavfall sker. Ekogas har två biogasmackar, varav den ena i Gävle och den andra på biogasanläggningen i Forsbacka.

Kontakter

Johan Englund

Presskontakt Presskontakt Gästrike Ekogas 026-17 29 74