Gå direkt till innehåll
Ny global undersökning visar på stor social påfrestning för patienter med rosacea

Pressmeddelande -

Ny global undersökning visar på stor social påfrestning för patienter med rosacea

Rosacea är en hudsjukdom som räknas som en av våra folksjukdomar då den inflammatoriska rosacean drabbar 2-3 procent av den vuxna befolkningen och som innebär stor negativ social påverkan på patienternas liv.1 Sjukvården behöver därför föra en dialog med patienterna om den påfrestning som rosacea kan innebära, samt arbeta aktivt tillsammans med patienterna för att uppnå en hud helt utan rosaceasymtom.

Rosacea drabbar mer än 40 miljoner människor världen över och är vanligast i åldern 30–50 år.2 Det är en synlig åkomma där patienten upplever återkommande episoder med uppflammande symptom. Sjukdomen upplevs olika från individ till individ, vilket komplicerar behandlingen.

Den nya undersökningen visar att rosacea innebär stor social påfrestning för patienten. Till exempel svarade varannan patient i studien att de skulle kunna tänka sig att ge sex månader eller mer av sitt liv för att bota sin rosacea.2 Dessutom uppgav mer än hälften av de som hade arbetat minst en timme de senaste sju dagarna (55 procent) att deras produktivitet på arbetet påverkades av hälsoproblemen.2

Studien ger också värdefulla insikter i sjukdomens känslomässiga, psykologiska och samhällsmässiga effekter. Det finns en koppling mellan sjukdomen och patienternas livskvalitet. Av de tillfrågade uppger 86 procent att de anpassar sitt beteende och dagliga liv i betydande grad för att undvika nya utbrott. Detta visar att sjukdomen kan ha en kraftig påverkan oavsett svårighetsgrad.

"Ett sätt som vi kan göra skillnad på är genom att börja tala med patienterna om hur deras rosacea påverkar dem. Då kan vi hitta och inleda en mer skräddarsydd behandling för de individer som genom sin tyngre belastning och påverkan är mer utsatta", kommenterar Dr Jerry Tan, adjungerad professor vid Western University i Windsor, Ontario, Kanada och en av författarna till rapporten av undersökningen.

I studien ingick 710 patienter med diagnosen rosacea samt 554 dermatologer och allmänläkare i sex länder (Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, Kanada och USA) som fick svara på frågor om sina erfarenheter av att leva med eller behandla patienter som lever med rosacea.

Studiens resultat i sammanfattning:

Rosaceans övergripande inverkan behöver också hanteras – inte bara symtomen

  • Av patienterna är det 86 procent som anpassar sitt beteende för att hantera symptomen. En av fem gör betydande förändringar i sitt dagliga liv, t.ex. genom att undvika sociala kontakter eller avstå från att träffa vänner.2
  • Mer än hälften av de patienter med rosacea som hade arbetat i minst en timme under de senaste sju dagarna (55 procent) uppgav att hälsoproblemen påverkade deras produktivitet på arbetet.2

Det behövs en dialog mellan dermatologer/allmänläkare och patienter om den belastning rosacea innebär

  • Av de tillfrågade uppgav mer än en tredjedel (37 procent) att vänner och familj inte förstod deras situation. Det är ett tecken på att personer med rosacea kan känna obehag eller skam över att tala om sjukdomen och vad den innebär för dem.2
  • 82 procent av patienterna upplever att deras rosacea inte är helt under kontroll.2

Genom att ha målsättningen att nå en hud utan roaceasymtom; ”CLEAR” kan den belastning som rosacea innebär minskas

  • Det extra steget till att nå en symtomfri ”CLEAR” hud kan göra stor skillnad för de som har möjlighet till det. Det räcker inte alltid med att nå en nästan symtomfri hud ”almost clear”. Effekter av att nå en hud helt utan symtom (CLEAR) i jämförelse med att enbart nå nästan symtomfri:
  • Signifikant fler patienter av patienterna som var symtomfria uppgav att rosacea inte påverkade deras livskvalitet2
  • Patienter som upplevde en symtomfri hud hade lägre sannolikhet att tvingas anpassa sitt beteende och dagliga liv2
  • De med en rosaceafri hud tenderade även att göra färre läkarbesök2
  • I den globala studien var det endast 14 procent av de med rosacea som beskrev att de hade en symtomfri ”CLEAR” hud vid svarstillfället. När de tillfrågades om hur deras hud hade sett ut under det senaste året sjönk siffran för de som upplevt en symtomfri ”CLEAR” hud till 1 procent.2

Läkare behöver försöka identifiera de patienter som är mer påverkade av sin rosacea och därmed mer utsatta, för att inleda en mer individuellt utformad behandling

  • De som uppger att rosacea påverkar livskvaliteten i mycket stor utsträckning är oftast yngre, och är i en signifikant högre utsträckning yrkesarbetande, har manligt kön och har en svidande, brännande känsla i huden jämfört med patienter med DLQI ≤ 10.2

Mer resurser i ämnet finns på www.epresspack.net/galderma-rosacea

Referenser

1. Läkartidningen. 2018;115:EY3H http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2018/04/Dags-att-minska-anvandningen-av-antibiotika-vid-rosacea/

2. Rosacea: Beyond the visible online report. https://hosted.bmj.com/burden-of-rosacea-beyond-the-visible (engelska)

Om BURDEN-studien och webbrapporten Rosacea: Beyond the visible

BURDEN-studien är en självadministrerad webbaserad studie som tagits fram av Kantar Health med stöd av Galderma. Deltagarna rekryterades med hjälp av Katars webbpanel. För att maximera urvalsstorleken angavs inga kvoter. Urvalet är därför inte representativt för rosacea-populationen i varje enskilt land, vilket kan ha påverkat studiens resultat genom urvalsskevhet. Resultaten kan därmed inte användas för att dra slutsatser om rosacea-populationen som helhet.

Rosacea: Beyond the visible utarbetades under ledning och sponsring av Galderma International. Studien genomfördes av Kantar Health med skrivstöd av Emma Waring på Havas Life Medicom.

Om rosacea

Rosacea är en vanlig inflammatorisk hudsjukdom som uppvisar en rad olika kliniska kännetecken, där blossande röd hud, permanent hudrodnad och inflammatoriska utslag är bland de vanligaste. Det är framför allt ansiktets centrala delar som drabbas, som kinder och näsa. Sjukdomen drabbar både män och kvinnor, vanligtvis äldre än 30 år. Andra vanliga symptom är en svidande, brännande känsla eller ökad känslighet i huden. Ofta påverkas även ögonen som kan bli röda, torra och klia.

Även om det fortfarande finns olika uppfattningar om vad som orsakar rosacea, är en rad olika utlösande faktorer välkända, bland andra kryddstark mat, alkohol, känslomässig stress, solljus/UV-strålning samt varma bad och drycker. Demodex, ett vanligtvis helt ofarligt hudkvalster, kan också hittas i större mängd hos personer med rosacea.

Obehandlad rosacea kan förvärras med tiden. Den som misstänker rosacea bör därför uppsöka en dermatolog eller annan läkare för diagnos och diskussion om lämplig behandling. Då rosacea är en så synlig sjukdom är det välkänt att den hos vissa patienter kan ge upphov till skam- och ångestkänslor, något som i sin tur kan leda till frustration och få en negativ påverkan på patientens sociala liv.

http://www.galderma.se/Behandlingsomraden/Allmanheten/Rosacea

Kontaktperson 

Charlotta Lind
Marknadschef
0705-640 699
charlotta.lind@galderma.com

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Galderma, Nestlé Skin Healths affärsområde för medicin, grundades 1981 och finns idag på ca 100 marknader i världen med en bred portfölj av medicinska lösningar för behandling av hud-, hår- och nagelsjukdomar samt behandlingar för att motverka hudens åldrande. Företaget samarbetar med sjukvårdspersonal över hela världen för att kunna möta människors behov under hela deras liv. Galderma är ett ledande företag inom forskning och utveckling av medicinskt och vetenskapligt prövade behandlingar för hud, hår och naglar.

Exempel på strategiska varumärken är bland annat Epiduo®, Oracea®, Clobex®, Differin®, Mirvaso®, Soolantra®, Rozex®, Loceryl®, Basiderm®, Rozaderm®, Metvix®, Actinica®, Cetaphil®, Azzalure®, Restylane® och Sculptra®.

Mer information finns på www.galderma.se

Presskontakt

Isabella Laihorinne Smedh

Isabella Laihorinne Smedh

Presskontakt PR & Communication Global Business Unit Aesthetics , Galderma Nordic and Uppsala Site +46 761811713

Relaterat material

Relaterade nyheter