Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Från vänster: Roger Hansson, vd Gällivare Näringsliv AB och Thomas Parker, vd WA3RM AB.

WA3RM:s planer på livsmedelsproduktion i industriell skala – starten på ny era för Gällivare

Idag presenterades planer på en ny grön industrietablering i Gällivare. Satsningen, som går under namnet Regenergy Gällivare, planerar att använda spillvärme från framställningen av fossilfri järnsvamp till att producera livsmedel. Det är ett projekt som medför unika möjligheter för Gällivares lokala näringsliv och har potential att skapa ett stort antal nya arbetstillfällen.

Sociala medier

WA3RM:s planer på livsmedelsproduktion i industriell skala – starten på ny era för Gällivare 

Idag presenterades planer på en ny grön industrietablering i Gällivare. Satsningen, som går under namnet Regenergy Gällivare, planerar att använda spillvärme från framställningen av fossilfri järnsvamp till att producera livsmedel. Det är ett projekt som medför unika möjligheter för Gällivares lokala näringsliv och har potential att skapa ett stort antal nya arbetstillfällen.  

– Det har varit en spännande och lärorik process att följa från första början. WA3RM besitter en unik kompetens i att återanvända restvärme för att driva modern, storskalig livsmedelsproduktion. Det är därför otroligt glädjande att vi nu kan offentliggöra den satsning som nu finns på ritbordet, det kan bli starten på ny era för näringslivet här, säger Roger Hansson vd Gällivare Näringsliv AB.

2026 planeras Hybrits demonstrationsanläggning för produktion av fossilfri järnsvamp tas i drift. Vid produktionen skapas också stora mängder koldioxidfri spillvärme. Företaget WA3RM, ledande inom storskaliga gröna industriprojekt, har nu skrivit under en avsiktsförklaring med Gällivare Energi om nyttjandet av en del av spillvärmen från det unika industriprojektet för att driva livsmedelsproduktion. 

– Det här projektet visar att samverkan och branschöverskridande synergier leder oss framåt i den gröna omställning som Gällivare står i centrum för. Ett mer variationsrikt näringsliv med nya branscher och industriell symbios av det här slaget gynnar hela det lokala näringslivet i Gällivare, säger Roger Hansson.

– Vi är fantastiskt glada över att äntligen få offentliggöra planerna på Regenergy Gällivare. Det är det i särklass största projektet i Sverige när det gäller energiåtervinning från spillvärmeströmmar för att producera livsmedel. Regenergy Gällivare ligger helt rätt i tiden och vi är övertygade om att det är en satsning som kommer att kunna visa vägen för hur vi kan åstadkomma en nödvändig grön omställning, säger Thomas Parker, vd WA3RM AB.

WA3RM:s planer skapar fantastiska förutsättningar för ökade investeringar i forskning, utveckling och innovation i Gällivare från både staten och näringslivet. 
– Min förhoppning är att innovatörer och företag och akademi med intresse för foodtech och hållbar matproduktion tar chansen att vara med på resan som nu startar i Gällivare, säger Roger Hansson.

WA3RM:s planer på livsmedelsproduktion i industriell skala – starten på ny era för Gällivare Idag presenterades planer på en ny grön industrietablering i Gällivare. Satsningen, som går under namnet Regenergy Gällivare, planerar att använda spillvärme från framställningen av fossilfri järnsvamp till att producera livsmedel. Det är ett projekt som medför unika möjligheter för Gällivares lokala näringsliv och har potential att skapa ett stort antal nya arbetstillfällen. – Det har varit en spännande och lärorik process att följa från första början. WA3RM besitter en unik kompetens i att återanvända restvärme för att driva modern, storskalig livsmedelsproduktion. Det är därför otroligt glädjande att vi nu kan offentliggöra den satsning som nu finns på ritbordet, det kan bli starten på ny era för näringslivet här, säger Roger Hansson vd Gällivare Näringsliv AB. 2026 planeras Hybrits demonstrationsanläggning för produktion av fossilfri järnsvamp tas i drift. Vid produktionen skapas också stora mängder koldioxidfri spillvärme. Företaget WA3RM, ledande inom storskaliga gröna industriprojekt, har nu skrivit under en avsiktsförklaring med Gällivare Energi om nyttjandet av en del av spillvärmen från det unika industriprojektet för att driva livsmedelsproduktion. – Det här projektet visar att samverkan och branschöverskridande synergier leder oss framåt i den gröna omställning som Gällivare står i centrum för. Ett mer variationsrikt näringsliv med nya branscher och industriell symbios av det här slaget gynnar hela det lokala näringslivet i Gällivare, säger Roger Hansson. – Vi är fantastiskt glada över att äntligen få offentliggöra planerna på Regenergy Gällivare. Det är det i särklass största projektet i Sverige när det gäller energiåtervinning från spillvärmeströmmar för att producera livsmedel. Regenergy Gällivare ligger helt rätt i tiden och vi är övertygade om att det är en satsning som kommer att kunna visa vägen för hur vi kan åstadkomma en nödvändig grön omställning, säger Thomas Parker, vd WA3RM AB. WA3RM:s planer skapar fantastiska förutsättningar för ökade investeringar i forskning, utveckling och innovation i Gällivare från både staten och näringslivet. – Min förhoppning är att innovatörer och företag och akademi med intresse för foodtech och hållbar matproduktion tar chansen att vara med på resan som nu startar i Gällivare, säger Roger Hansson.

Presskontakt

Stefan Nieminen

Stefan Nieminen

Presskontakt Presskontakt 070-389 53 17
Roger Hansson

Roger Hansson

Presskontakt VD / CEO +46 70 266 26 90
Johanna Dahlström

Johanna Dahlström

Presskontakt Projektledare Face of Gällivare 072-735 31 36
Jenny Eriksson

Jenny Eriksson

Presskontakt Näringslivsutvecklare digitalisering 073-058 77 25
Monica Johansson

Monica Johansson

Presskontakt Företagslots 070-236 31 96

Vi arbetar för utveckling och förnyelse av Gällivares näringsliv

Gällivare Näringsliv AB är ett fristående näringslivsbolag som i samverkan med det lokala näringslivet verkar för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet i Gällivare. Gällivare Näringsliv AB bildades 2019 och ägs av Gällivare kommun. LKAB och Företagarna i Gällivare AB. Gällivare Näringslivs uppdrag är att skapa förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet som skapar bestående värden. För att genomföra uppdraget krävs samverkan och samarbete där hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning är viktiga utvecklingsområden. Allt detta för att skapa en långsiktig konkurrenskraft samt ett hållbart näringsliv.

Gällivare Näringsliv AB
Storgatan 15
98231 Gällivare
Sverige