Pressmeddelande -

GAPF lanserar den första svenska mangaboken som berör hederselaterat våld och förtryck

Nu är den första svenska mangaboken som berör hederselaterat våld och förtryck "Förbjuden kärlek" redo för lansering. Enligt projektledare och författaren Omar Makram riktar sig serieboken främst till tonåringar och unga vuxna.

”Just denna grupp är som mest utsatta och berörda av hedersproblematiken. Det är viktigt att få dem att förstå hederskulturens komplicerade struktur, men på ett enkelt sätt. En mangaseriebok skapar samtal för att närma sig de svåra frågeställningarna.”Berättelsen i mangaboken är utformad för att belysa mekanismerna bakom hedersrelaterat förtryck. Det kan handla om att som tjej inte få umgås med killkompisar och kontrolleras av sina föräldrar och bröder. ”Förbjuden kärlek” är en berättelse som är inspirerad av verkliga händelser som jag är bekant med eftersom jag själv växte upp med hederskulturen som norm” menar Omar Makram.

Mangaboken kommer i första hand inte finnas tillgänglig för försäljning. Målet med mangaboken är att den ska spridas och diskuteras i skolor med unga vuxna som målgrupp.

”Utbildning och samtal är det viktigaste verktyget för att demontera hederskultur som begrepp. De unga får inte bara en möjlighet att inse värdet av mänskliga rättigheter, förhoppningsvis ska de också kunna hjälpa andra som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck” avslutar Omar Makram.

Boken ”Förbjuden kärlek” är producerad av GAPF, i samarbete med tecknaren Foo Swe Chin och Cause Vision, en icke vinstdrivande organisation som producerar media i syfte att utbilda och skapa ökad medvetenhet kring sociala frågor runt om i världen. Handlingen är utformad av Omar Makram och manus av Natsuko Utsumi.

Översättning från svenska till engelska: Carolin Ekman

Ämnen

  • Rättsfrågor

Kategorier

  • hedersvåld
  • hedersförtryck
  • gapf
  • fadimedagarna
  • fadime
  • glöm aldrig pela och fadime
  • omar makram

Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell organisation som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen vänder sig till kvinnor, män, flickor och pojkar som är utsatta för eller berörs av hedersrelaterat våld och förtryck.

Utöver att bedriva stödverksamhet för de utsatta jobbar GAPF med utbildningsinsatser och opinionsbildning. Organisationen grundades år 2001 av Sara Mohammad och har idag cirka 2500 medlemmar, 5 anställda och 100 ideellt arbetande i styrelse och arbetsgrupper runtom i landet.