Pressmeddelande -

Pela och Fadime-utmärkelsen för kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck delas ut på Fadimegalan 20 jan 2019

Kommittén för Pela och Fadime-utmärkelsen för kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck delar ut utmärkelsen på Fadimegalan i Stockholm söndagen den 20 januari. Utmärkelsen lyfter en enskild person eller en ideell organisation och dess gärning för människors rätt till frihet och ett självständigt liv utan hedersrelaterat våld och förtryck, säger kommitténs ordförande Nyamko Sabuni.

Vem eller vilken ideell organisation anser folket lever upp till Pela och Fadimes anda och som genom sitt engagemang och arbete bidragit till att motverka hedersförtryck och öka friheten för de utsatta? Under Fadimegalan nu på söndag den 20 januari 2019 kommer vinnaren presenteras. Det här priset är instiftat för att uppmärksamma de personer på våra institutioner, myndigheter och inom ideella organisationer som leder kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Deras insatser gör Sverige till ett bättre, friare och mer rättvist land, säger Nyamko Sabuni.


Förra året tilldelades Juno Blom (L) priset för Pela och Fadime-utmärkelsen med motiveringen att Juno har fått fler myndigheter och politiker från olika departement att inse vikten av att se över lagar som brister. Juno Blom är en stark röst och eldsjäl som förtjänar erkännande och uppmärksamhet för sitt stöd till de utsatta. 

För ytterligare information:
Nyamko Sabuni 070-3081205, ordförande för Kommittén för Pela och Fadime-utmärkelsen för kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Kommittén stödjer Riksorganisationen GAPFs verksamhet bland annat genom att utse Pela och Fadime-pristagare varje år. 

Ämnen

 • Rättsfrågor

Kategorier

 • gapf
 • glöm aldrig pela och fadime
 • pela och fadime utmärkelsen
 • sara mohammad
 • fadimegalan
 • hedersvåld
 • hedersförtryck
 • juno blom
 • pela
 • fadime

Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell organisation som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen vänder sig till kvinnor, män, flickor och pojkar som är utsatta för eller berörs av hedersrelaterat våld och förtryck.

Utöver att bedriva stödverksamhet för de utsatta jobbar GAPF med utbildningsinsatser och opinionsbildning. Organisationen grundades år 2001 av Sara Mohammad och har idag cirka 2500 medlemmar, 5 anställda och 100 ideellt arbetande i styrelse och arbetsgrupper runtom i landet.