Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny Sifoundersökning: Svenska garageägare överskattar försäkringsskydd

Hundratusentals garageportar i Sverige lever inte upp till försäkringsbolagens krav. Samtidigt tror bara var fjärde garageägare att de kan bli utan ersättning från hemförsäkringen vid en olycka. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Garageportexperten.

– Många svenska garageportar är tyvärr inte installerade av en kvalificerad montör. Det innebär inte bara en säkerhetsrisk, utan även att många skulle nekas ersättning av sitt försäkringsbolag om något går fel, säger Mikael Holmstrand, vd för Garageportexperten.

Undersökningen visar att varannan garageportägare, 50 procent, tror att hemförsäkringen täcker skador som uppstår om garageporten av misstag skadar bilen eller andra föremål i garaget. Var fjärde, 27 procent, svarar att försäkringen inte täcker medan 22 procent är osäkra.

De flesta försäkringsbolag kräver dock att en garageport uppfyller EU:s direktiv och har en så kallad CE-märkning. Det gör de sällan om inte en certifierad montör sköter installationen. Uppskattningsvis handlar det om närmare 200 000 garageportar i Sverige som kan sakna täckning i hemförsäkringen.

– Det hjälper inte att både garageporten och garageportöppnaren är CE-märkta var för sig – även själva installationen måste uppfylla kraven för att uppnå en CE-märkning. Därför ska man alltid låta en certifierad montör sköta installationen, säger Mikael Holmstrand.

Garageportexperten arbetar bara med CE-märkta produkter och har som första aktör i branschen utbildat och kvalificerat samtliga montörer i att genomföra kompletta CE-märkningar i samband med installationen, i enlighet med gällande lagstiftning.

Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar med 30 franchisetagare på över 40 orter över hela landet. Sedan starten har kedjan som helhet levererat och monterat 210 000 garageportar.

Bilagor:
Grafik – så funkar försäkring för garageportar

Fakta nedan:
Om undersökningen
CE-märkning av garageportar
Att tänka på vid byte av garageport

För mer information, kontakta gärna:

Mikael Holmstrand, vd Garageportexperten, 0706-92 51 30, mikael.holmstrand@garageportexperten.se

Fakta:
Om undersökningen
Sifo ställde följande fråga till 1 251 personer som har garage: Tror du att din hemförsäkring täcker skador som uppstår om din garageport av misstag skadar bilen eller andra föremål i garaget?
Det gav följande svar:
Ja 50 procent
Nej 27 procent
Jag har ingen hemförsäkring 1 procent
Tveksam, vet ej 22 procent

CE-märkning av garageportar
• En port som monteras med en motor klassas enligt EU som en maskin.
• Enligt EU:s Byggproduktsförordning och Maskindirektiv måste denna konstruktion därför CE-märkas av en behörig montör.
• En CE-märkt port som monteras med en CE-märkt motor blir alltså inte per automatik en CE-märkt konstruktion.

Att tänka på vid byte av garageport
• En garageport ska leva i 25–30 år. Köp garageporten av en väletablerad leverantör så att du har tillgång till reservdelar i framtiden och också har någon att kontakta för frågor, garanti och service.
• Tänk över vilka krav du har när det gäller isolering och säkerhet.
• Om du väljer garageportöppnare ska den vara godkänd tillsammans med porten. Det finns Europanormer för säkerhet som måste uppfyllas. Låt en montör montera porten så att det blir säkert och bra gjort.
• Du kan få rot-avdrag för monteringen.

Ämnen

Kategorier


Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar med en omsättning på 300 Mkr. Det är en rikstäckande franchisekedja som består av 30 franchisetagare och finns på nästan 50 orter, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Sedan starten 1995 har Garageportexperten levererat och monterat över 210 000 portar till villor, hyreshus och bostadsrättsföreningar. www.garageportexperten.se

Kontakter

Mikael Holmstrand

Mikael Holmstrand

Presskontakt Vd 010-498 48 15

Sveriges största garageportsleverantör

Med en omsättning på ca 350 miljoner kronor är Garageportexperten Sveriges största leverantör av garageportar. Kedjan består av 29 franchisetagare med butiker på över 40 orter i hela landet. Sedan starten har kedjan levererat och monterat över 290 000 garageportar till villor, hyreshus och bostadsrättsföreningar. www.garageportexperten.se

Garageportexperten Sverige AB