Gå direkt till innehåll
Peab bygger 132 lägenheter för Robert Dicksons stiftelse på Nya Kryddhyllan i Gårdsten.
Peab bygger 132 lägenheter för Robert Dicksons stiftelse på Nya Kryddhyllan i Gårdsten.

Pressmeddelande -

Gårdsten: Robert Dicksons stiftelse har beviljats 61 miljoner i investeringsbidrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Robert Dicksons stiftelse har sedan grundandet 1856 arbetat för att uppföra sunda och välförsedda bostäder till rimliga hyror.

Robert Dicksons stiftelse äger och förvaltar 1 000 bostadslägenheter i Göteborgs stad. Stiftelsen producerar även ett stort antal nya hyreslägenheter inom Göteborg. I dagsläget pågår produktion av 200 lägenheter. Ett av de senaste påbörjade projekten, placerat i Gårdsten på nya Kryddhyllan, har nu beviljats statligt investeringsbidrag. Totalt skall 132 lägenheter byggas och det statliga stödet för byggnationen uppgår till totalt 61 273 432 kronor.

- Stiftelsens syfte finns inskrivet i våra stadgar, ett av uppdragen är att tillhandahålla lägenheter till mindre bemedlade arbetare så länge behov finns. Behovet av lägenheter är i dagsläget extremt stort i hela Göteborg. Vi är därför mycket stolta över vår satsning på nybyggnation. Det statliga stödet ger oss möjlighet att producera nybyggda bostäder med rimliga hyror, säger Mikael Jansson, VD på Robert Dicksons stiftelse.

- Byggnationen är en del i Gårdstens vision 2025 - 1000 nya bostäder på 10 år. Vi ser fram emot att det blir fler bostäder i Gårdsten eftersom vi inte längre har några vakanser. Positivt är att stiftelsen är en långsiktig fastighetsägare och det behövs även fler lägenheter. Investeringsbidraget gör ju att hyrorna kommer hålla en bra nivå för att vara nybyggnation, säger Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder.

Mer information:

Mikael Jansson, VD Robert Dicksons stiftelse, Tel: 0706-18 30 40. E-post: mikael@robertdicksons.se

Derya Tumayer, Ordförande Robert Dicksons stiftelse

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gårdstensbostäder är ett av Göteborgs kommunala bostadsbolag och ingår i Förvaltnings AB Framtiden som är en del av Göteborgs Stad. Bolaget bildades 1997 med uppgift att förvalta fastigheterna och även utveckla och förnya stadsdelen Gårdsten, ett miljonprogramsområde i nordöstra delen av Göteborg. Bolaget äger 2752 lägenheter och har ca 84 % av alla bostäder i området.

Kontakter

Anki Caspersson

Anki Caspersson

Presskontakt Kommunikationsansvarig Information och Marknad 031-332 60 32

Relaterat innehåll

Gårdstensbostäder

Gårdstensbostäder är ett av Göteborgs kommunala bostadsbolag och ingår i Förvaltnings AB Framtiden, en del av Göteborgs Stad. Bolaget bildades 1997 med uppgift att förvalta fastigheterna och även utveckla och förnya området Gårdsten, ett miljonprogramsområde i nordöstra delen av Göteborg. Bolaget äger 2796 hyreslägenheter och har ca 70 % av alla bostäder i området.

Gårdstensbostäder AB
Salviatorget 3
424 41 Angered
Sverige