Gå direkt till innehåll
Bild från Solhus 3. Foto: Martin Goodwin
Bild från Solhus 3. Foto: Martin Goodwin

Pressmeddelande -

Nu startar Gårdsten bygget av Solhus 4

Sedan 2000 har Gårdstensbostäder försett sina bostadshus i Västra Gårdsten med solfångare och solceller för uppvärmning och elproduktion. Arbetet har gjorts i tre etapper och i dagarna inleddes den fjärde när bygget av Solhus 4 startade.

– Med Solhus 4 täcks ytterligare en del av behovet i Västra Gårdsten med solenergi, säger Michael Pirosanto, vd på Gårdstensbostäder. När projektet är klart kommer cirka 1000 lägenheter att få stora delar av sitt el- och värmebehov från solen.

Solhus 4 omfattar totalt 14 hus och redan innan årsskiftet har styrelsen beslutat att förse tre hustak med solceller. Hela projektet beräknas vara klart under 2017/18 och ge ett energitillskott på ca 400 MWh/år från ca 3.000 kvm solceller. För Solhus 4 har Gårdstensbostäder fått ett bidrag från Energimyndigheten på 11,5 mkr.

Sammanlagt kommer solenergin i Gårdsten att ge ca 1.100 MWh/år. Till detta kommer ca 5.000 MWh/år från Göteborgs Energis vindkraftverk i Gårdstensbergen, vilket räcker till runt hälften av bolagets 2.700 lägenheter.

– Sol- och vindenergiprojekten i Gårdsten är bra exempel på hur vi omsätter Göteborgs Stads klimatprogram i praktiken, säger Mariette Hilmersson, styrelseordförande i Gårdstensbostäder och koncernchef i Framtiden. Målet är att minska Göteborgs utsläpp av växthusgaser till en hållbar och rättvis nivå senast 2050.

Gårdstensbostäders Solhus-projekt har rönt både nationell och internationell uppmärksamhet. Solhus 1 och 2 var med i EU-projekten SHINE respektive Regen-Link och ända sedan starten har samarbetsparterna Göteborg Energi och Chalmers deltagit i det tekniska utvecklingsarbetet.

Solhusen är inte bara ett energiprojekt, utan också en väsentlig del av Gårdstensbostäders hållbarhetsarbete, som omfattar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gårdstensbostäder är ett av Göteborgs kommunala bostadsbolag och ingår i Förvaltnings AB Framtiden som är en del av Göteborgs Stad. Bolaget bildades 1997 med uppgift att förvalta fastigheterna och även utveckla och förnya stadsdelen Gårdsten, ett miljonprogramsområde i nordöstra delen av Göteborg. Bolaget äger 2752 lägenheter och har ca 84 % av alla bostäder i området.

Presskontakt

Anki Caspersson

Anki Caspersson

Presskontakt Kommunikationsansvarig Information och Marknad 031-332 60 32

Gårdstensbostäder

Gårdstensbostäder är ett av Göteborgs kommunala bostadsbolag och ingår i Framtidenkoncernen, en del av Göteborgs Stad. Bolaget bildades 1997 med uppgift att förvalta fastigheterna och även utveckla och förnya området Gårdsten, ett miljonprogramsområde i nordöstra delen av Göteborg. Bolaget äger idag 2755 lägenheter och har ca 80 % av alla bostäder i området.

Gårdstensbostäder AB
Box 4
424 21 Angered
Sverige