Gå direkt till innehåll
GARO spelar roll i utvecklingen av Polens laddinfrastruktur

Pressmeddelande -

GARO spelar roll i utvecklingen av Polens laddinfrastruktur

Polens statliga och börsnoterade kraftbolag PGE har tagit ett kraftfullt initiativ för att utveckla laddinfrastrukturen i landet. Bland annat har fem GARO snabbladdare installerats i ett nytt utvärderingsprojekt och fler kommer att installeras löpande. Dessutom är GARO Polen utvald till teknisk partner inom den polska branschorganisationen PSPA. (Polish Alternative Fuel Association)

Med 39 miljoner invånare och 20 miljoner personbilar är Polen ett land att ta hänsyn till vad gäller den globala elbilsrevolutionen. PGE (Polska Grupa Energetyczna) tog under 2018 ett kraftfullt initiativ genom att starta ett pilotprojekt för att fastställa marknadspotential och utvärdering av kommande års utveckling gällande laddinfrastrukturen i Polen.

10 snabbladdare i pilotprojektet
Sedan september 2018 finns fem snabbladdstationer av typen GARO QC-45 som erbjuder gratis laddning på offentlig plats i städerna Warszawa, Siedlce, Krynica och Rzeszów. Ytterligare fem snabbladdstationer kommer installeras löpande. Alla stationerna kommer att övervakas av PGE för analys och utvärdering.

I Polen är GARO en exklusiv leverantör åt TECHNITEL när det gäller fordonsladdning. TECHNITEL har totalentrepenad för PGE:s intallationer.

GAROs kunskap om fordonsladdning värderas högt

Sedan 2017 är GARO en aktiv Technology Partner till PSPA – den största branschorganisationen för utveckling av laddinfrastruktur och alternativa bränslen i Polen. PSPA initierar utveckling av elladdning vid Polska Energiministeriet, vars syfte är att skapa juridiska och organisatoriska lösningar som är bäst lämpade för marknaden. PSPA är också medlem i den största branschorganisationen i Europa när det gäller laddinfrastruktur för elfordon – AVERE.

För att sprida kunskap till invånarna i landet har GARO tillsammans med PSPA bland annat sammanställt en elbilskatalog som presenterar det kompletta utbudet av elbilar och laddhybridbilar hos de polska bilhandlarna. I katalogen finns också grundläggande information om laddningsprocessen för varje fordon som omfattar typ av uttag och laddningstid beroende på typ av laddare som används, etc”, berättar Krzysztof Zamożny, försäljningschef GARO E-mobility i Polen.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, Marknads och Försäljningsdirektör GARO AB
Telefon: 076 148 44 44 E-post: patrik.andersson@garo.se

Sara Ekstrand, Exportchef GARO E-mobility
Telefon: 0370 33 28 37 E-post: sara.ekstrand@garo.se

Ämnen


GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2017 MSEK 796 och har cirka 400 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen”.

Presskontakt

Cathrine Andersson

Cathrine Andersson

Presskontakt Marketing Manager Marketing 072 995 17 75

GARO – ett Gnosjöföretag i elbranschen

GARO AB (publ) org. nr 556071–7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 500 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GAROs omsättning under 2021 uppgick till 1 296 Mkr. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GARO”. För mer information, se www.garo.se

GARO AB
Södergatan 26
335 25 GNOSJÖ
SE