Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

25 procent av gasnätet i Stockholm läggs ner inom fem år

Stockholm Gas AB koncentrerar gasnätet för att förnya och förbättra gasförsörjningen i Stockholm. Områdena som berörs finns i Stockholms västra och södra förorter med till allra största delen småhus. Det är långa nätsträckor med glest mellan kunderna.

 

Den 6 maj har Stockholm Gas skickat brev till 2 700 av sina totalt 82 000 kunder och meddelat att de berörs av avvecklingen.

- Åtgärderna genomförs eftersom det är långsiktigt ohållbart att fortsätta leveranserna till områden där fler och fler kunder redan valt eller väljer andra alternativ till gasen, säger Mathias Edstedt, VD för Stockholm Gas. Vi beklagar naturligtvis den här utvecklingen, som fortsätter, men vi anpassar oss efter kundernas val.

- Det innebär att vi måste koncentrera verksamheten till områden som är bärkraftiga på sikt för att säkerställa förnyelsen av gasförsörjningen till de 97 procent av kunderna som bor inom kvarvarande 75 procent av gasnätet, påpekar Mathias Edstedt. Det handlar om utveckling snarare än avveckling i en vidare mening - även om jag naturligtvis förstår att inte alla av de tre berörda procenten av våra kunder ser det så.

Framtidssatsning för ny gas
Koncentrationen av gasnätet är en av flera åtgärder i den pågående framtidssatsningen på gas i Stockholm. Nybyggnad av anläggningar för tillförsel av ny gas – biogas och naturgas – är en annan. Därtill kommer gasnätet att renoveras där det är tätt med kunder. Med början år 2010 ska gasverket i Hjorthagen lämna plats för bostäder och arbetsplatser när Stockholm växer. Omställningen kommer även att göra gas tillgänglig som fordonsbränsle på ett tryggt och enkelt sätt.

Kommunikation med de berörda kunderna
• Alla berörda kunder får en serie brev med information
• Informationsmöten
• Individuella genomgångar av alternativ och ekonomiskt stöd för dem som så önskar.
• Personlig kontaktperson
• www.stockholmgas.se

- Vi har redan mycket god kännedom om kundernas situation efter den inventering vi genomfört av alla spisar, värmepannor och andra anläggningar, säger Mathias Edstedt. Fem år bedömer vi som en väl tilltagen omställningstid och Stockholm Gas anstränger sig till det yttersta för att göra förändringen så smidig som möjligt.

Mer information finns på hemsidan www.stockholmgas.se

För ytterligare information kontakta
VD Mathias Edstedt, tel 08-671 7489 eller
Informationschef Inge Telander, tel 08-671 7961


Stockholm Gas AB ska leverera gas som bidrar till en uthållig, klimat- och miljöriktig energiförsörjning i Stockholm. Hushåll, fastighetsägare, restauranger, industri och fordon ska kunna utnyttja en förstklassig energikälla med säkra leveranser och konkurrenskraftigt pris.

Ämnen

Regioner


Gasnätet Stockholm AB leder gas till ca 58 000 lägenheter, villor, restauranger och industrier i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Vi leder även gas till tankstationer och bussdepåer samt äger en förgasningsanläggning. Fordonsgasen bidrar till lägre utsläpp i trafiken, i linje med Sveriges klimatmål för år 2030. Idag består drygt 70 % av den distribuerade gasen av biogas och vår vision är att all gas i framtiden ska vara biogas.

Kontakter

Alexandra Svenonius

Alexandra Svenonius

Presskontakt Pressansvarig 073-267 10 15

Vi leder gasen till dig

Gasnätet Stockholm AB leder gas till ca 58 000 lägenheter, villor, restauranger och industrier i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Vi leder även gas till tankstationer och bussdepåer samt äger en förgasningsanläggning. Fordonsgasen bidrar till lägre utsläpp i trafiken, i linje med Sveriges klimatmål för år 2030. Idag består drygt 70 % av den distribuerade gasen av biogas och vår vision är att all gas i framtiden ska vara biogas.

Gasnätet Stockholm AB
Råsundavägen 12
16967 Solna
Sweden