Gå direkt till innehåll
Andelen biogas i näten allt högre
Andelen biogas i näten allt högre

Pressmeddelande -

Hög andel biogas i Stockholm under september

Biogasen stod för över hälften av den gas som distribuerades i Gasnätet Stockholms gasnät under september. "Det är väldigt positiva siffror, roligt för oss men också för klimatet och alla de människor som nyttjar gasen i sin vardag", säger Cecilia Hedqvist, VD på Gasnätet Stockholm AB.

Det var inte bara utomhustemperaturerna som slog rekord under september, Gasnätet Stockholm AB redovisar nu att andelen distribuerad biogas i Stockholms gasnät var rekordhög under månaden, jämfört med förra året. Hela 51 procent av den gas som skickades ut på näten i september bestod av biogas, vilket kan jämföras 24 procent för samma period förra året. Totalt för 2016 är biogasandelen hittills uppe i 46 procent, att jämföra med 37 procent förra årets 9 första månader.

- Det är väldigt positiva siffror, roligt för oss men också för klimatet och alla de människor som nyttjar gasen i sin vardag.Vi strävar efter att distribuera 100 procent biogas i framtiden och detta visar att vi är en bra bit på vägen. Så sent som 2010 bestod gasen i våra nät till största del av oljebaserad spaltgas. Sedan 2011 är spaltgasen helt ersatt av biogas och naturgas, så utvecklingen går verkligen framåt, säger Cecilia Hedqvist, VD på Gasnätet Stockholm AB.

Det är dock inte första gången som biogasandelen i Gasnätet Stockholms gasnät är över 50 procent, i juli var nivån uppe i 60 procent. Skillnaden i volymerna mellan månaderna är normal och kan förklaras med att förbrukningen av gas traditionellt sätt går ner under semestermånaden juli, det gör att biogasen räcker till mer och att man då kan dra ner på andelen naturgas.

Fakta om biogas

Biogas är ett förnybart bränsle, som bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö sk rötning. När biogas helt ersätter fossila bränslen minskar utsläppen av koldioxid med nästan 100 procent. Biogas består till största delen av metan och framställs med råvaror som gödsel, restgrödor från jordbruk, avloppsslam och matavfall.

Ämnen

Taggar

Regioner


Gasnätet Stockholm AB leder gas till ca 65 000 lägenheter, villor, restauranger och industrier i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Vi leder även gas till tankstationer och bussdepåer samt äger en förgasningsanläggning. Fordonsgasen bidrar till lägre utsläpp i trafiken och till Sveriges miljömål; en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Idag består drygt 40 % av den distribuerade gasen av biogas och vår vision är att all gas i framtiden ska vara biogas.

Vi leder gasen till dig

Gasnätet Stockholm AB leder gas till ca 58 000 lägenheter, villor, restauranger och industrier i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Vi leder även gas till tankstationer och bussdepåer samt äger en förgasningsanläggning. Fordonsgasen bidrar till lägre utsläpp i trafiken, i linje med Sveriges klimatmål för år 2030. Idag består drygt 70 % av den distribuerade gasen av biogas och vår vision är att all gas i framtiden ska vara biogas.

Gasnätet Stockholm AB
Råsundavägen 12
16967 Solna
Sweden